Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Overbetuwe

Beleidsregel invordering belastingen gemeente Overbetuwe 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Overbetuwe
Officiële naam regelingBeleidsregel invordering belastingen gemeente Overbetuwe 2010
CiteertitelBeleidsregel invordering belastingen gemeente Overbetuwe 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Leidraad invordering 2005, alsmede de eerste en tweede wijziging ervan, zoals vastgesteld bij besluit van 22 februari 2005, wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v.
 2. Gemeentewet, art. 246 a tot en met 257
 3. Invorderingswet 1990 en daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201001-01-2016nieuwe regeling

02-03-2010

Hét Gemeente nieuws; 24-03-2010

10bwb00100

Tekst van de regeling

Ons kenmerk: 10bwb00100

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel(en) 246a tot en met 257 van de Gemeentewet;

gelet op de Invorderingswet 1990 en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen;

b e s l u i t e n:

 • 1.

  vast te stellen de bijgaande Beleidsregel invordering belastingen gemeente Overbetuwe 2010;

 • 2.

  in te trekken de Leidraad invordering 2005, alsmede de eerste en tweede wijziging ervan, zoals alle vastgesteld bij besluit van 22 februari 2005;

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op 1 april 2010;

 • 4.

  dat dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel invordering belastingen gemeente Overbetuwe 2010.

  Aldus besloten in de vergadering van 2 maart 2010.

  Het college van burgemeester en wethouders,