Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Nota kostenverhaal gemeente Kampen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota kostenverhaal gemeente Kampen 2010
CiteertitelNota kostenverhaal gemeente Kampen 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Externe bijlageNota kostenverhaal gemeente Kampen 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, hfst 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-201010-11-2011Nieuwe regeling

03-06-2010

De Brug, 24-8-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota kostenverhaal gemeente Kampen 2010