Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregel stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente en betaling bijdrage peuterspeelzaalwerk Lokale aanbieder 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente en betaling bijdrage peuterspeelzaalwerk Lokale aanbieder 2011
CiteertitelBeleidsregel stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente en betaling bijdrage peuterspeelzaalwerk Lokale aanbieder 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht en Algemene Subsidieverordening 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201101-01-2013Nieuwe beleidsregel

11-10-2011

Hofweekblad publicatiedatum 26 oktober 2011

357183

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente en betaling bijdrage peuterspeelzaalwerk Lokale aanbieder 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

 

Overwegende dat per 1 januari 2011 de transitie peuterspeelzaalwerk heeft plaats-gevonden:

 

Overwegende dat dit consequenties heeft voor de subsidieverlening aan de stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente en subsidiering van peuterspeelzaalplek door Lokale aanbieders;

 

Overwegende dat het gewenst is ter zake een beleidsregel vast te stellen:

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, alsmede de Algemene subsidie-verordening 2012, de beleidsregels Peuterspeelzalen 2012 (d.d. 22 maart 2011):

 

 Besluit

 

Tot vaststelling van de Beleidsregel stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente en betaling bijdrage peuterspeelzaalwerk Lokale aanbieder 2011.