Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Voorschriften voor bijhouden van het register van de algemene begraafplaats Sint-Janshof

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorschriften voor bijhouden van het register van de algemene begraafplaats Sint-Janshof
CiteertitelVoorschriften voor bijhouden van het register van de algemene begraafplaats Sint-Janshof
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Sint-Janshof 2011, art. 27

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2011nieuwe regeling

18-10-2011

Telstar, 26-10-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorschriften voor bijhouden van het register van de algemene begraafplaats Sint-Janshof

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling Wijkbeheer d.d. 18 oktober 2011;

gelet op artikel 27 van de Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Sint Jans Hof 2011;

besluit:

vast te stellen de volgende voorschriften voor bijhouden van het register van de algemene begraafplaats Sint-Janshof.

Artikel 1 - Inleiding

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder het register: het register dat de begravingen en rechthebbenden vastlegt.

 • 2.

  Het register wordt bij gehouden door de beheerder.

Artikel 2 - Register

 • 1.

  Het register legt de volgende gegevens van de overledene vast:

  • a.

   de locatie waar de overledene is begraven;

  • b.

   de geboortedatum, overlijdensdatum en de begrafenisdatum van de overledene;

  • c.

   de overlijdensplaats van de overledene.

 • 2.

  Het register legt de volgende gegevens vast van de rechthebbende:

  • a.

   de naam, het adres en de woonplaats van de rechthebbende;

  • b

   de geboortedatum en geboorteplaats van de rechthebbende.

 • 3.

  De volgende algemene gegevens worden verder vastgelegd:

  • a.

   datum van uitgifte van het graf;

  • b.

   datum van eventuele verlengingen van de termijnen;

  • c.

   datum van vergunning grafbedekking;

  • d.

   financiële gegevens welke betrekking hebben op het graf.

Artikel 3 - Slotbepalingen

 • 1

  Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na publicatie.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Voorschriften voor bijhouden van het register van de algemene begraafplaats Sint-Janshof.

Vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 2011

de secretaris,de voorzitter,

drs. J.P.R. Woudstra drs. F.H. Buddenberg