Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Regels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaats Sint-Janshof.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaats Sint-Janshof.
CiteertitelRegels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaats Sint-Janshof.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Sint-Janshof 2011, art. 19, derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2011nieuwe regeling

18-10-2011

Telstar, 26-10-2011

11INT00374c

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaats Sint-Janshof.

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling Wijkbeheer d.d. 18 oktober 2011;

gelet op artikel 19, derde lid, van de Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Sint Jans Hof;

besluit:

vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaats Sint Jans- Hof:

Artikel 1 - Inleiding

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en winterharde grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

 • c.

  grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht.

Artikel 2 - Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;

  • f.

   het plaatsen van de grafbedekking moet uiterlijk 12 maanden na de begraving zijn uitgevoerd.

Artikel 3 - Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door het college schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4 - Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

Artikel 5 - Losse bloemen en planten

 • 1.

  Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

 • 2.

  De beheerder is gerechtigd om –uit oogpunt van veiligheid en netheid- breekbare voorwerpen en verwelkte of uitgebloeide bloemen en planten te verwijderen.

Artikel 6 - Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 7 - Slotbepalingen

 • 1

  Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na publicatie.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor grafbedekkingen op de algemene begraafplaats Sint-Janshof.

Vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 2011

de secretaris,de voorzitter,

drs. J.P.R. Woudstra drs. F.H. Buddenberg