Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Aanwijzingsbesluit vuurwerkverbod centrum Hoogkarspel en rondom carport Laurier 18 t/m 72

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit vuurwerkverbod centrum Hoogkarspel en rondom carport Laurier 18 t/m 72
CiteertitelAanwijzingsbesluit vuurwerkverbod centrum Hoogkarspel en rondom carport Laurier 18 t/m 72
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Vuurwerkbesluit, artikel 2.3.6
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland, artikel 2.6.3, eerste lid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2007nieuwe regeling

23-10-2007

de Middenstander, 7-11-2007

1.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vuurwerkverbod centrum Hoogkarspel en rondom carport Laurier 18 t/m 72

Burgemeester en wethouders van Drechterland;

 

O V E R W E G E N D E :

 

dat het ingevolge het Vuurwerkbesluit is toegestaan consumentenvuurwerk af te steken op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar;

 

dat het afsteken van vuurwerk in het centrum van Hoogkarspel ten tijde van de winkelopenstelling een grote mate van gevaar en overlast met zich meebrengt voor met name het winkelend publiek;

 

dat het afsteken van vuurwerk in het centrum van Hoogkarspel ten tijde van de kerkdienst(en) overlast met zich mee brengt;

 

dat het afsteken van vuurwerk onder de carport van het woningcomplex aan de Laurier 18 tot en met 72 in Hoogkarspel door weerkaatsing van het geluid extra overlast met zich meebrengt voor de bewoners van het complex;

 

dat het gewenst is een verbod in te stellen voor het afsteken van vuurwerk in het centrum van Hoogkarspel tijdens een gedeelte van bovengenoemde periode;

 

dat het gewenst is voor het gebied rondom de carport van het woningcomplex aan de Laurier in Hoogkarspel een verbod in te stellen voor het afsteken van vuurwerk tijdens bovengenoemde periode;

 

dat het op grond van het bepaalde in artikel 2.6.3, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2006 verboden is vuurwerk te bezigen op een door ons, in het belang van de voorkoming van gevaar, schade, of overlast aangewezen plaats;

 

gelet op artikel 2.6.3, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2006;

B E S L U I T E N :

 

 • 1.

  het centrum van Hoogkarspel, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte situatietekening, aan te wijzen als gebied waar het verboden is vuurwerk af te steken op 31 december tussen 10.00 en 20.00 uur;

   

 • 2.

  het gebied rondom de carport van het woningcomplex aan de Laurier 18 tot en met 72 in Hoogkarspel, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte situatietekening, aan te wijzen als gebied waar het verboden is vuurwerk af te steken op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar;

   

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na de publicatie;

   

 • 4.

  dat ons besluit van 5 december 2006 wordt ingetrokken.

Hoogkarspel, 23 oktober 2007.

Burgemeester en wethouders van Drechterland,

De loco-secretaris, De burgemeester,

J.N.M. Commandeur R.J.H. van der Riet.