Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Beveland

Verordening tot wijziging van het griffierecht planschade als bedoeld in artikel 6.4 derde lid Wet ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Beveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van het griffierecht planschade als bedoeld in artikel 6.4 derde lid Wet ruimtelijke ordening
CiteertitelVerordening tot wijziging van het griffierecht planschade als bedoeld in artikel 6.4 derde lid Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 6.4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-200801-07-2008Nieuwe regeling

30-10-2008

Noord-Bevelands Advertentie- en Informatieblad, 2008, 44

20081030/9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van het griffierecht planschade als bedoeld in artikel 6.4 derde lid Wet ruimtelijke ordening

 

 

Artikel 1 Verlaging griffierecht planschade

Het wettelijk recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt verlaagd uitsluitend ten behoeve van de aanvrager die blijkens de aangifte inkomstenbelasting of andere bescheiden in de twaalf maanden voorafgaande aan het indienen van de aanvraag een inkomen heeft genoten ten bedrage van ten hoogste 120% van het wettelijk minimumloon, en wordt ten behoeve van hen vastgesteld op 100 euro.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2008.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening tot wijziging van het griffierecht planschade als bedoeld in artikel 6.4 lid 3 Wro".

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 oktober 2008.