Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hof van Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hof van Twente
CiteertitelControleverordening gemeente Hof van Twente 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-201101-01-2016Actualisatie

04-10-2011

Hofweekblad publicatiedatum 12 oktober 2011

351887

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hof van Twente

De raad van de gemeente Hof van Twente;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

 

besluit:

 

  • 1.

    in te trekken de verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hof van Twente, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 16 januari 2007;

  • 2.

    vast te stellen de navolgende VERORDENING VOOR DE CONTROLE OP HET FINANCIEEL BEHEER EN OP DE INRICHTING VAN DE FINANCIËLE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE HOF VAN TWENTE