Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Beleidsregels tijdelijke verwijsborden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels tijdelijke verwijsborden
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening, artikel 2.1.5.1
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200118-09-2015Nieuwe regeling

27-03-2001

KernPUNTEN, 4-4-2001

14-3-2001, nummer 366

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels tijdelijke verwijsborden

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

 

overwegende dat het wenselijk is om de plaatsing van de tijdelijke verwijsborden te regulering vanwege de bescherming van het uiterlijk aanzien, de verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast;

 

Gelet op artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

voor de verlening van vergunningen o.g.v. artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening voor het plaatsen van tijdelijke verwijsborden voor evenementen, andere commerciële activiteiten of voor ideële acties, de volgende beleidsregels gelden:

Artikel 1

De verwijsborden mogen maximaal één dag voorafgaand, tijdens en één dag na afloop van de activiteit geplaatst worden.

Artikel 2

Aan de vergunning worden de volgende voorschriften verboden:

 • -

  De verwijsborden mogen niet in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand;

 • -

  De verwijsborden mogen niet de verkeersveiligheid in gevaar brengen;

 • -

  De verwijsborden mogen geen overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak veroorzaken;

 • -

  Er dienen duidelijke verwijzingen voor parkeermogelijkheden te worden geplaatst;

 • -

  Voor plaatsing van verwijsborden op particulier terrein is toestemming vereist van de eigenaar en/of gebruiker.

 • -

  Indien de plaatsing van een verwijsbord schade toebrengt aan de weg of de berm, dient deze direct na verwijdering te worden hersteld;

 • -

  Indien een verwijsbord een belemmering vorm voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg dient het te worden verplaatst.

Artikel 3

Tijdelijke verwijsborden die zijn geplaatst zonder vergunning en in strijd zijn met bovenstaande voorschriften, worden met toepassing van bestuursdwang verwijderd.

Artikel 4
 • 1.

  Deze beleidsregels treden op 1 april 2001 in werking;

 • 2.

  Op dat tijdstip worden de beleidsregels voor verlening van vergunning voor het plaatsen van tijdelijke verwijsborden van de voormalige gemeente Dalfsen (vastgesteld 18 april 2000) ingetrokken.

Aldus vastgesteld op 27 maart 2001.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de secretaris, de burgemeester.