Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Beveland

Vergoedingsregeling commissie voor behandeling van bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Beveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVergoedingsregeling commissie voor behandeling van bezwaarschriften
CiteertitelVergoedingsregeling commissie voor behandeling van bezwaarschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 96

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2011Nieuwe regeling

29-09-2011

Noord-Bevelands Advertentie en Informatieblad, 2011, 40

20110929/11

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingsregeling commissie voor behandeling van bezwaarschriften

 

 

Artikel 1  

 • 1

  De (waarnemend) leden van de commissie voor behandeling van bezwaarschriften, waaronder de voorzitter, ontvangen per hoorzitting een vergoeding van € 150.

 • 2

  De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt vanaf 1 januari 2012 cumulatief verhoogd met het prijsindexcijfer dat door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gehanteerd voor de vergoeding van gemeenteraadsleden.

Artikel 2  

Per zittingsdag van de commissie voor behandeling van bezwaarschriften ontvangen de (waarnemend) leden, waaronder de voorzitter, een vergoeding voor reiskosten per kilometer afstand tussen hun woonplaats en Wissenkerke. Deze vergoeding is gelijk aan het tarief voor ambtenaren van de gemeente Noord-Beveland per km voor dienstreizen met privéauto.

Artikel 3  

De in artikel 1 en 2 bedoelde vergoedingen worden aan de hand van de presentielijst van de hoorzitting betaalbaar gesteld.

Artikel 4  

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Vergoedingsregeling commissie voor behandeling van bezwaarschriften”.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking per 1 oktober 2011.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland in zijn openbare vergadering van 29 september 2011.