Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Beleidsnotitie uitgifte openbaar groen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie uitgifte openbaar groen
CiteertitelBeleidsnotitie uitgifte openbaar groen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bij de notitie behorende tekeningen zijn in te zien bij de gemeente Drechterland.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-200601-01-2006nieuwe regeling

14-02-2006

de Middenstander, 01-03-2006

2.9

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie uitgifte openbaar groen

Burgemeester en wethouders hebben op 14 februari 2006 het nieuwe beleid voor de uitgifte van openbaar groen vastgesteld. De vorige notitie was vastgesteld op 9 september 2003. Door veranderde inzichten, actualisering van prijzen, ontwikkelingen in de praktijk en gewijzigde regelgeving was het nodig een nieuw beleid vast te stellen.

Artikel 1  

Niet voor verkoop in aanmerking komt:

 • 1.

  het groen langs doorgaande wegen:

  in Hoogkarspel: Streekweg, Nieuweweg, Oosterwijzend, Zuiderwijzend, Westerwijzend, Houterweg, Duijvenbrug, Bovenakker, Sluisweg en Kerspelweg;

  In Westwoud: Dr. Nuijensstraat, Laantje, Noorderboekertweg, Oudijk, Dr. Wijtemalaan, Wijzenddijkje, Binnenwijzend en Zittend;

  In Oosterblokker: Oosterblokker, Zuiderdracht, Noorderdracht, Boekert, Westerblokker, Wijzenddijkje, Veilingweg en Gildenweg;

  In Venhuizen: De Hout, Westerbuurt, De Buurt, Oostergouw, Lakemanweg, Kolkweg, Zuiderdijk, Burg. J. Zijpweg, Koggeweg, Elbaweg, Kerkweg, Markerwaardweg, Westerkerkweg, Twijver, Tuinstraat, Westeinde, Meilag;

  In Hem: Torenweg, Meeweg, Hornweg, Hemmerbuurt, Hertog Willemweg, Zuiderkoggeweg, Elbaweg, Hemweg, Middenweg;

  In Oosterleek: Lekerweg, Oosterleek, Zuiderdijk,

  In Wijdenes: Noorderuitweg, Jongeweer, Molenweg, Kerkbuurt, ’t Wuiver, De Molentjes, Zuideruitweg, Wijmers, Blokdijk

  In Schellinkhout : Dorpsweg, Zuiderdijk;

 • 2.

  beeldbepalend groen dat is gelegen aan wijkontsluitingswegen:

  in Hoogkarspel: Krokusstraat, Anjerstraat, Dahliastraat, Julianastraat, Bernhardstraat, Pastoor Konijnstraat, Noordervoert, Kleine Immert;

  In Westwoud: Raadhuisstraat’;

 • 3.

  het groen in de plannen “’t Voorstik”, “Binckhorst”, “Reigersborg-Noord” en “Reigersborg-Zuid” en groen in het Vijverpark achter de Anjerstraat (Hoogkarspel), in de plannen “De Witte Dam I en II”en in het Singelenbergpark (Westwoud) in de plannen “De Eland” en “De Steenbok”(Oosterblokker), in de plannen “Padland”, “Wierker” en “Kadijk” in Venhuizen en in de plannen “’t Wuiver” en “de Wieken” (Wijdenes);

 • 4.

  groen gelegen binnen inbreidlocaties zoals “Het Kloosterhof” (Hoogkarspel);

 • 5.

  groen op kruisingen van wegen c.q. straathoeken in verband met de verkeersveiligheid;

 • 6.

  groen bij entrees van wijken.

Artikel 2  

In de gebieden die overblijven, kan in principe verkoop van openbaar groen plaatsvinden. Hierbij dient gelet te worden op de mogelijkheid tot oprichting van bouwwerken. Tegen plaatsing van een bouwwerk op het te verkopen strookje groen zal geen bezwaar dienen te bestaan. Elk verzoek dient daarom afzonderlijk te worden beoordeeld.

Artikel 3  

Het te verkopen openbaar groen dient te grenzen aan het perceel van aanvrager.

Artikel 4  

Indien het groen grenst aan water wordt de helft van de sloot om niet meeverkocht (indien dat water eigendom van de gemeente is) in verband met de onderhoudsplicht van de sloot behalve wanneer hier uit stedenbouwkundig of uit gebruikstechnisch oogpunt bezwaren tegen bestaan dan wel wanneer sprake is van mogelijk ongewenste bebouwing op of aan het water.

Artikel 5  

Openbaar groen met kabels/leidingen wordt niet verkocht, met uitzondering van de zgn. reststukjes uit groenstroken die voor het merendeel reeds aan de aangrenzende eigenaren zijn verkocht.

Artikel 6  

De verkoopprijs wordt bepaald op € 125,-- per m2. Deze prijs kan één keer in de drie jaar worden herzien.

Artikel 7  

Voor grond dat vóór 13 juli 2000 is verkocht hoeft bij het bebouwen ervan niet bijbetaald te worden, tenzij hierover reeds afspraken zijn vastgelegd.

Artikel 8  

Bovenstaande uitgangspunten gelden eveneens voor de verhuur van openbaar groen, grenzend aan huurwoningen (voor alle duidelijkheid: grond grenzend aan koopwoningen komt niet voor verhuur in aanmerking). Voor grond die wordt verhuurd geldt een bedrag van € 115,-voor oppervlakten groter dan 50 m2 en € 68,-- voor oppervlakten kleiner dan 50 m2.

 

De beleidsnotitie is op 1 januari 2006 in werking getreden.

Drechterland, 14 februari 2006

Burgemeester en wethouders van Drechterland,

De secretaris, De burgemeester

E.C.L.M. Mol A.G.M. van de Vondervoort.