Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Aanwijzingsbesluit loslopende honden en verontreiniging door honden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit loslopende honden en verontreiniging door honden
CiteertitelAanwijzingsbesluit loslopende honden en verontreiniging door honden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bij het aanwijzingsbesluit behorende tekening kan op verzoek worden ingezien op het gemeentehuis.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland, artikel 2.4.17 en 2.4.18

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2006nieuwe regeling

17-01-2006

de Middenstander, 25-01-2006

1.7

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit loslopende honden en verontreiniging door honden

Burgemeester en wethouders van Drechterland;

 

Overwegende:

 

dat wij regelmatig klachten van burgers ontvangen betreffende hondenoverlast in de gemeente Drechterland;

 

dat ingevolge artikel 2.4.17, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Drechterland 2006 de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond binnen de bebouwde kom op de weg te laten verblijven of te laten lopen zonder dat die hond aangelijnd is;

 

dat het college ingevolge artikel 2.4.17, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Drechterland 2006 plaatsen kan aanwijzen waar dit verbod niet geldt;

 

dat ingevolge artikel 2.4.18, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Drechterland 2006 de eigenaar of houder van een hond, paard, pony of ander dier verplicht is ervoor te zorgen dat die hond, paard pony of ander dier zich niet van uitwerpselen ontdoet.

 

dat het college ingevolge artikel 2.4.18, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Drechterland 2006 plaatsen kan aanwijzen waar dit gebod niet geldt;

 

gelet op de artikelen 2.4.17, derde lid en 2.4.18, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Drechterland 2006;

BESLUITEN:

 

1. de volgende plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening, aan te wijzen waar het verbod en het gebod niet gelden:

a. in Oosterblokker:

- bosje tussen de spoorlijn en De Eenhoorn, fase 2

b. in Westwoud:

- terrein ten oosten van het fietspad Singelenbergpark

- strook grond ten westen van het Laantje

c. in Hoogkarspel:

- grasveld tussn spoorsloot en Mr. Spigtlaan (West)

- grasveld achter de woningen Anjerstraat 32 tot en met 48 (even nrs.);

- groenstrook tussen het fietspad langs de Drechterlandseweg en de waterpartijen ten noorden van de Kleine Immert en De Keulen (Noord)

- groenstrook tussen Sluisweg en parkeerterrein van de sporthal De Sluis en fietspad langs Drechterlandseweg tussen de Sluisweg en de Kerspelweg ('t Voorstik)

- groenstrook aan de zuidkant van Binckhorst tussen het doorgaande fietspad en de spoorsloot (Binckhorst)

- groenstrook aan de zuidkant van Reigersborg tussen de Waterhoen en de Spoortsloot (Reigersborg Zuid)

- groenstrook ten noorden en zuiden het fietspad langs de Drechterlandse weg tussen de Kosterij en de Tolweg (Reigersborg Noord)

2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie;

Aldus besloten door het college van Drechterland op 17 januari 2006,

de secretaris, de burgemeester,