Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Nadere regels voor grafbedekkingen op gemeentelijke begraafplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op gemeentelijke begraafplaatsen
CiteertitelRegels voor de grafbedekkingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening begraafplaatsen 2003, artikel 3, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200306-01-2014Nieuwe regelgeving

16-09-2003

KernPUNTEN, 2003-09-23

2003-09-09, nummer 1007

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor grafbedekkingen op gemeentelijke begraafplaatsen

Burgemeester en Wethouders van Dalfsen;

 

gelet op artikel 19, tweede lid, van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Dalfsen 2003;

 

besluiten vast te stellen de volgende:

 

nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 1 Inleiding

 • 1.

  De verordening verstaat onder:

  • a.

   grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting;

  • b.

   gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

  • c.

   grafbeplanting: beplanting welke door de rechthebbende op een graf wordt aangebracht.

Artikel 2 Vergunning

De vergunning tot het hebben van een gedenkteken wordt verleend door Burgemeester en Wethouders gelijktijdig bij het verlenen van het recht op een eigen graf.

Artikel 3 Gedenkteken

 • 1.

  Het te plaatsen gedenkteken moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. Voorts moet het gedenkteken geplaatst worden op een gewapende betonfundering met voldoende funderingspalen tot op de vaste grond.

  • b.

   De lengte van het gedenkteken op een graf mag maximaal 1.90 meter bedragen, de breedte maximaal 0.90 meter en de hoogte maximaal 1.00 meter, gemeten boven het maaiveld.

  • c.

   In de vakken A, D en E op de algemene begraafplaats Welsum mag een gedenkteken op een graf een lengte hebben van maximaal 1,50 meter.

  • d.

   De lengte en de breedte van het gedenkteken op een kindergraf mogen die van het graf niet overschrijden. De maximale hoogte bedraagt 0.80 meter.

  • e.

   De lengte en de breedte van het gedenkteken op een urnengraf mogen maximaal 0.50 meter x 0.50 meter bedragen. De maximale hoogte bedraagt 1.20 meter.

  • f.

   De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

  • g.

   De maximale afmeting van een gedenkplaatje op een gedenkplaats/urnenmuur bedraagt 0.10 x 0.30 meter.

  • h.

   Voor de afdekplaat op een nis in de urnezuil de volgende voorwaarden te stellen.

   • 1.

    Uitsluitend de van gemeentewege aangebrachte afdekplaat met bevestigingsmateriaal te hanteren. Daarop een glasplaat van helder glas toe te staan, waarbij geen afbreuk mag worden gedaan aan de kleur en de vorm van de afsluitplaat.

   • 2.

    Vrijheid te geven in het lettertype en de kleur van de inscriptie, waaronder ook afbeeldingen zijn toegestaan.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kan hiervan met toestemming van Burgemeester en Wethouders worden afgeweken.

 • 3.

  Indien op een graf een gedenkteken is geplaatst en het voor het openen van een graf noodzakelijk is, dient de rechthebbende er zelf zorg voor te dragen dat:

  het gedenkteken minimaal 36 uur voor de bijzetting is verwijderd in overleg met de beheerder van de begraafplaats.

Artikel 5 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 6 Winterharde gewassen

Winterharde gewassen die op graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De maximale hoogte van de gewassen bedraagt 1.00 meter.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op

 • 2.

  Zij kunnen worden aangehaald als: Regels voor de grafbedekkingen.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders

van Dalfsen

burgemeester., secretaris.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Inleiding

Artikel 2 Vergunning

Artikel 3 Gedenkteken

Artikel 5 Losse bloemen en planten

Artikel 6 Winterharde gewassen

Artikel 7 Slotbepalingen