Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leiden

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent parkeren Wegsleepverordening Leiden 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leiden
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent parkeren Wegsleepverordening Leiden 2004
CiteertitelWegsleepverordening Leiden 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Interim wegsleepverordening van 10 juli 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-201706-07-2018artikel 3, 4

28-09-2017

Gemeenteblad 2017, 193497

RV 17.0071
24-10-201314-11-2017art. 3, 4

10-10-2013

Stadskrant, 16-10-2013

RV 13.0085
07-01-200624-10-2013nieuwe regeling

20-12-2005

Stadsblad, 30-12-2005.

RV 05.0147

Tekst van de regeling

De Raad der gemeente Leiden;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 17.0071 van 2017), mede gezien het advies van de commissie,

B E S L U I T:

Vast te stellen de navolgende ‘Verordening tot wijziging van de Wegsleepverordening Leiden 2004’.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het College: het College van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Leiden aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het perceel Le Pooleweg 1A te Leiden van Vreugdenhil Berging.

 • 2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1. De kosten van het overbrengen van brommers/scooters naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

  a. basistarief/voorrijkosten € 50,-,

  b. slepen € 30,-,

  c. uitgifte € 6,-.

 • 2. De kosten van het overbrengen van auto’s naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

  a. basistarief/voorrijkosten € 50,-,

  b. slepen € 79,-,

  c. uitgifte € 6,-.

 • 3. De kosten van het overbrengen van aanhangwagens naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

  a. basistarief/voorrijkosten € 50,-,

  b. slepen € 79,-,

  c. uitgifte € 6,-.

 • 4. De kosten van het overbrengen van vouwwagens naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

  a. basistarief/voorrijkosten € 50,-,

  b. slepen € 79,-,

  c. uitgifte € 6,-.

 • 5. De kosten van het overbrengen van caravans naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

  a. basistarief/voorrijkosten € 50,-,

  b. slepen € 79,-,

  c. uitgifte € 6,-.

 • 6. De kosten van het overbrengen van boottrailers naar de bewaarplaats en uitgifte daarvan bedragen:

  a. basistarief/voorrijkosten € 50,-,

  b. slepen € 79,-,

  c. uitgifte € 6,-.

 • 7. Alle in dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief BTW (hoog tarief). De tarieven kunnen vanaf augustus 2019 worden bijgesteld met de Dienstenprijsindex (DPI).

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 8 dagen na datum bekendmaking. Alsdan vervalt de Interim wegsleepverordening, vastgesteld op 10 juli 2002.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Leiden 2004.