Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Aanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik
CiteertitelAanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Overgangsrecht van toepassing na vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geertuidenberg 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-200312-11-2013Nieuwe regeling

28-10-2003

Gemeentekrant, 2003, nr. 21

28 oktober 2003, nr. 3

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik

 

 

Artikel 1  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

 

overwegende, dat het ongewenst is dat op de weg alcholhoudende drank wordt genuttigd of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, in het gebied gelegen tussen en met inbegrip van de:

 

- Keizersdijk;

- Het Spant;

- Pieter Breughelstraat;

- Rembrandtlaan;

- Grote Kerkstraat;

- St. Jozeflaan;

- Wilhelminalaan;

- Beatrixlaan;

- Julianalaan;

- Touwbaan;

- Kardeel;

- Lijnbaan.

 

 

gelet op het bepaalde in:

- artikel 2.4.8 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 1998

 

besluit, na een inspraakprocedure gevolgd te hebben, dat het verboden is op de weg, die deel uitmaakt van bovengenoemd aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 

Dit besluit treedt in werking op 14 november 2003.

 

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris,           de burgemeester,

 

mr. J.H. Willems      M.J.A. Meijer