Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Ligplaatsenkaart

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLigplaatsenkaart
CiteertitelLigplaatsenkaart
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenbegrenzing Termunterzijldiep begrenzing Damsterdiep exb-2017-40552 exb-2017-40553 exb-2017-40554 exb-2017-40555

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het aanwijzingsbesluit woonschepen, zoals vastgesteld op 7 december 2010, wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Delfzijl 2010, art. 5:26

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2012bijlage

15-05-2012

Eemsbode, 30-05-2012

Geen
03-11-201101-11-201116-05-2012nieuwe regeling

30-08-2011

Eemsbode, 02-11-2011

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Ligplaatsenkaart

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl;

gelet op artikel 5:26 van de Algemene Plaatselijke Verordening Delfzijl 2010;

besluit vast te stellen de volgende:

 

Ligplaatsenkaart

Artikel 1 ligplaatsen woonschepen

 • 1.

  Als locaties waarbinnen het is toegestaan met een vergunning van het college met een woonschip een ligplaats in te nemen zijn aangewezen:

  • a.

   het gedeelte van de oostzijde van het Damsterdiep aan het Snikkepad te Delfzijl, welk gedeelte als zodanig ter plaatse door middel van  borden is aangeduid, voor ten hoogste 10 woonschepen;

  • b.

   het gedeelte van de zuidelijke arm van het Termunterzijldiep aan de Mello Coendersbuurt te Termunterzijl, welk gedeelte als zodanig ter plaatse door middel van borden is aangeduid, voor ten hoogste vier woonschepen.

 • 2.

  Buiten de onder 1 genoemde locaties is het innemen van een ligplaats met een woonschip op openbaar water niet toegestaan.

Artikel 2 Ligplaatsenkaarten

Voor de ligplaatsen in de woonschepenhavens aan het Snikkepad te Delfzijl en de Mello Coendersbuurt te Termunterzijl gelden de begrenzingen als aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit tot vaststelling van de ligplaatsenkaart treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 november 2011.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit woonschepen, zoals vastgesteld op 7 december 2010, wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Delfzijl op 30 augustus 2011.

 

E.A. Groot

(burgemeester)

 

K.J. Havinga

(secretaris)