Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Aanwijzing locaties voor aanplakborden, behorend bij aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing locaties voor aanplakborden, behorend bij aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)
CiteertitelAanwijzing locaties voor aanplakborden, behorend bij Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageSituatietekeningen aanplakborden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:30

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2011Nieuwe regeling

23-08-2011

De Ahrenberger, 31-08-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing locaties voor aanplakborden, behorend bij aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

 

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven op 2 augustus 2011 het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden) heeft vastgesteld;

 

dat in het collegebesluit van 2 augustus 2011 de aanwijzing voor de exacte locaties waarop de aanplakborden komen te staan gemandateerd is vanuit het college;

 

dat dit besluit behoort bij het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden), vastgesteld op 2 augustus 2011;

 

b e s l u i t :

 

de volgende locaties aan te wijzen waarop aanplakborden ex artikel 2:30 lid 4 van de Apv voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen worden geplaatst, zoals aangegeven op de bij dit besluit en het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden) behorende situatietekeningen:

 • ¨

  Hoek Oude Kerkstraat / Zittardsestraat (kadastraal bekend als H 1202);

 • ¨

  De Plaatse / Dorpstraat (kadastraal bekend als E 6453);

 • ¨

  De Dom (nabij kerk) (kadastraal bekend als I 3269);

 • ¨

  Tussen Bree / Heemweg (kadastraal bekend als D 5031).

 

Het aanwijzingsbesluit locaties voor aanplakborden, behorende bij Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden), welke op 23 september 2010 is vastgesteld, is met dit besluit ingetrokken.

 

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzing locaties voor aanplakborden, behorend bij Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)” en treedt in werking na bekendmaking.

 

Situatietekeningen aanplakborden