Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten begraafplaatsen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2012 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten begraafplaatsen 2012
CiteertitelTarieventabel 2012 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten begraafplaatsen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerplijkbezorgingsrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De tarieventabel is een bijlage bij de Verordening lijkbezorgingsrechten begraafplaatsen 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe tarieventabel

14-12-2011

Kijk op Bodegraven, 21-12-2011, Kijk op Reeuwijk, 21-12-2011

Z-11-7988 / INT-11-1048
02-06-2011Nieuwe regeling

18-05-2011

Kijk op Bodegraven, 01-06-2011, Kijk op Reeuwijk, 01-06-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten begraafplaatsen 2012

 

 

Hoofdstuk 1: Recht op een particulier graf of een nis voor asbussen

 

Uitsluitend

recht op graf

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

 

 

30 jaar 3 verdiepingen

1.1.1

voor een periode van 30 jaar (Vredehof)

4.455,00

30 jaar 2 verdiepingen

1.1.2

voor een periode van 30 jaar (Tempel en Waarder)

 

2.970,00

Recht op

nis voor asbussen

1.2

Voor het verlenen van het recht op een particuliere nis voor asbussen wordt geheven:

 

 

30 jaar

1.2.1

voor een periode van 30 jaar

 

2.227,50

Verlenging

1.3

Verlenging:

 

 

10 jaar

1.3.1

voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.1 en 1.2 voor een periode van 10 jaar wordt een recht geheven:

 

 

Particulier graf

 

-

voor een particulier graf

1.485,00

Eigen nis voor asbussen

 

-

voor een eigen nis voor asbussen

 

 

675,00

Hoofdstuk 2: Begraafrechten

 

Begraven persoon 12 jaar of ouder

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een graf wordt geheven:

 

 

In particulier graf

 

-

indien begraven in een particulier graf

1.721,75

In algemeen graf

 

-

indien begraven in een algemeen graf

 

1.147,50

Begraven kind

tussen 1 en 12 jaar

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden de 12 jaar (maar ouder dan één jaar) wordt geheven:

 

 

In particulier graf

 

-

indien  begraven in een particulier graf

850,50

In algemeen graf

 

-

indien begraven in een algemeen graf

526,50

In kindergraf

 

-

indien begraven in een kindergraf

 

216,00

Begraven kind

jonger dan 1 jaar

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven:

 

 

In particulier graf

 

-

indien begraven in een particulier graf

418,50

In algemeen graf

 

-

indien begraven in een algemeen graf

256,50

In kindergraf

 

-

indien begraven in een kindergraf

 

101,25

Begraven op

buitengewone uren (Zondag)

2.4

Voor het begraven op buitengewone uren, op zondagen tussen 08.00 en 16.00 uur wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 100%.

 

 

 

Begraven op buitengewone uren (overig)

2.5

Voor het begraven op buitengewone uren, op overige dagen van 07.00 – 08.00 uur en 16.00 – 21.00 uur, wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 75%.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3: Rechten voor het bijzetten in nis voor asbussensen

 

Bijzetten asbus

3.1

Voor het bijzetten van een asbus wordt geheven:

 

 

In nis voor asbussen

3.1.1

in een nis voor asbussen in het columbarium (zonder urn)

216,00

In particulier graf

3.1.2

in een particulier graf (met of zonder urn)

864,00

In algemeen graf

3.1.3

in een algemeen graf (met of zonder urn)

 

 

533,25

 

Hoofdstuk 4: Rechten voor vergunning en onderhoud grafbedekking

 

Vergunning voor plaatsen of vernieuwen grafbedekking

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van een grafbedekking zoals bedoeld in artikel 18 van de Beheersverordening Begraafplaatsen 2010 wordt geheven:

 

 

Aanleg grafkelder

4.1.1

voor de aanleg van een grafkelder

33,75

Plaatsen zerk of

Gedenkteken

4.1.2

voor het plaatsen van een zerk of gedenkteken op een particulier graf, algemeen graf of kindergraf

 

 

 

33,75

Onderhoud door

Beheerder

4.2

Voor het onderhoud door de beheerder zoals bedoeld in artikel 22 van de Beheersverordening Begraafplaatsen 2010 wordt geheven:

 

 

Particulier graf – 30 jaar

4.2.1

voor een particulier graf voor een periode van 30 jaar

1.687,50

Algemeen graf – 10 jaar

4.2.2

voor een algemeen graf voor een periode van 10 jaar

405,00

Kindergraf – 10 jaar

4.2.3

voor een kindergraf voor een periode van 10 jaar

 

135,00

Verlenging

4.3

Verlenging:

 

 

Particulier graf - onderhoud beheerder voor 10 jaar

4.3.1

bij verlenging van het uitsluitend recht op een particulier graf met een periode van 10 jaar bedraagt het recht voor het onderhoud door de beheerder

 

 

 

 

 

 

560,25

Hoofdstuk 5: Inschrijven en overboeken van rechten in register

 

Eigen graven

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven in de daartoe bestemde registers wordt geheven

 

 

 

33,75

Eigen nis voor asbussen

5.2

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere nissen voor asbussen in de daartoe bestemde registers wordt geheven

 

 

 

 

33,75

 

Hoofdstuk 6: Opgraven, ruimen en verstooien

 

Opgraven lijk

6.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

 

 

Uit particulier graf

6.1.1

bij opgraving uit een particulier graf

2.072,25

Uit algemeen graf

6.1.2

bij opgraving uit een algemeen graf

2.072,25

Uit kindergraf

6.1.3

bij opgraving uit een kindergraf

 

1.026,00

Opgraven of

verwijderen asbus

6.2

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 

 

Uit particulier graf

6.2.1

uit een particulier graf

1.026,00

Uit algemeen graf

6.2.2

uit een algemeen graf

1.026,00

Uit nis voor asbussen

6.2.3

uit een nis voor asbussen

 

202,50

Ruimen graf

6.3

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

 

 

 

1.026,00

Verstrooien as

6.4

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

 

 

In particulier graf

6.4.1

in een particulier graf

202,50

In algemeen graf

6.4.2

in een algemeen graf

202,50

Op verstrooiingsplaats

6.4.3

op een verstrooiingsplaats bij een crematorium:

het bij het crematorium geldende tarief

 

 

 

 

Hoofdstuk 7: Overige heffingen

 

Gebruik aula

7.1

Voor het gebruik van de aula en de daarbij behorende faciliteiten wordt geheven per begrafenis:

 

 

Rouwdienst/condoleance

7.1.1

rouwdienst en condoleance

303,75

Rouwdienst/bijeenkomst

7.1.2

rouwdienst en bijeenkomst

405,00

Rouwdienst

7.1.3

rouwdienst

202,50

Condoleance

7.1.4

condoleance (duur: maximaal half uur)

101,25

Bijeenkomst

7.1.5

bijeenkomst (duur: langer dan half uur)

 

202,50

Vergunning plaatsen gedenkteken

7.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken wordt geheven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,75

Hoofdstuk 8: Citeertitel

  Deze tabel kan worden aangehaald als “Tarieventabel 2012 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten begraafplaatsen 2012”.    

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad d.d. 14-12-2011

de raadsgriffier

drs. J.H. Rijs

de voorzitter

mr. C. van der Kamp