Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Heerde

Huisvestingsverordening 02-02-2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Heerde
Officiële naam regelingHuisvestingsverordening 02-02-2004
CiteertitelHuisvestingsverordening 02-02-2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

3e wijziging van de Huisvestigingsverordening 1999

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Huisvestingswet
 2. Huisvestingsbesluit
 3. Huisvestingsverordening gemeente Heerde 1999

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-200430-06-2015nieuwe regeling

02-02-2004

Schaapskooi, 09-02-2004

Onbekend.
16-12-200201-02-2004nieuwe regeling

16-12-2002

Schaapskooi, 23-12-2002

Onbekend.
24-06-200215-12-2002nieuwe regeling

24-06-2002

Schaapskooi, 01-07-2002

Onbekend.
01-01-200023-06-2002nieuwe regeling

20-12-1999

Schaapskooi, 27-12-1999

Onbekend.

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen de voorstellen van het college

d.d. 24 juni 2002 en januari 2004;

onderwerp: Verhoging koopprijsgrens Huisvestingsverordening

gelet op het bepaalde in de Huisvestingswet, het Huisvestingsbesluit en de Huisvestingsverordening gemeente Heerde 1999;

Overwegende dat er op de Noordveluwe, waaronder in de gemeente Heerde sprake is van een krappe woningmarkt en van uit bovengemeentelijk ruimtelijk beleid voortvloeiende geringe mogelijkheden tot uitbreiding van de woningvoorraad, waardoor bepaalde groepen woningzoekenden in een achterstandspositie kunnen geraken en een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte in de knel kan komen;

dat er mede daarom in de gemeente Heerde een Huisvestingsverordening is vastgesteld waarin de woonruimteverdeling wordt gereguleerd;

dat er in de Huisvestingsverordening 1999 gemeente Heerde voor de verdeling van woonruimte een huurprijs- en een koopprijsgrens is vastgesteld, in die zin dat de regels omtrent de verdeling van woonruimte uitsluitend van toepassing zijn op:

 • 1.

  woonruimten met een maandelijkse huurprijs beneden de huurprijsgrens en

 • 2.

  woonruimten met een koopprijs beneden fl. 350.000,;

  dat dit onder andere betekent dat een woning in Heerde met een koopprijs beneden fl. 350.000,- op de in de huisvestingsverordening voorgeschreven wijze openbaar moet zijn aangeboden voordat de woning mag worden verkocht aan een woningzoekende zonder binding met de gemeente;

  dat de opgenomen koopprijsgrens sinds 1994 niet is veranderd;

  dat de koopprijzen van woningen sinds 1994 echter aanzienlijk zijn gestegen, waardoor de positie van bepaalde groepen woningzoekenden nog verder onder druk is komen te staan;

  dat de verhoging van de koopprijsgrens bij kan dragen aan de doorstroming van woningzoekenden en een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte;

  dat in het kader van een totaalpakket aan afspraken op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening met de provincie en de gemeenten op de Noordveluwe overeen is gekomen dat de koopprijsgrens in de gehele regio zal worden opgetrokken naar € 181.512;

  Artikel 2.1.1 van de Huisvestingsverordening 1999 gemeente Heerde te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt:

  “Artikel 2.1.1 Huurprijs- en koopprijsgrens

  Het bepaalde in dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op:

 • 1.

  woonruimten met een maandelijkse huurprijs beneden de huurprijsgrens en,

 • 2.

  woonruimten met een koopprijs beneden € 181.512.-”

  Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 2 februari 2004

  griffier, voorzitter,