Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijk bij Duurstede

Beleidsregels ten aanzien van horeca exploitatievergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijk bij Duurstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ten aanzien van horeca exploitatievergunningen
Citeertitelonbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerphoreca

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2009Onbekend

28-05-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ten aanzien van horeca exploitatievergunningen

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Beleidsregels ten aanzien van horeca exploitatievergunningen

Onderstaande beleidsregels zijn een uitwerking van artikel 2.3.1.2 lid 5 van de APV en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Begripsbepalingen:

I.Gebied: De binnenstad van Wijk bij Duurstede zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart; Daghoreca: een horecabedrijf waarvan de openingstijden liggen tussen 09.00 u en 21.00 u. Nachthoreca: een horecabedrijf niet zijnde daghoreca en niet zijnde een horecabedrijf dat een beperkt onderdeel vormt van andere activiteiten op het zelfde perceel. Categorie A: nachthoreca bestaande uit cafés, discotheken, bar-dancings, zaalverhuur- partycentra, bars, cafetaria, grillrooms, snackbars, fastfoodrestaurants, automatieken, snelbuffetten of daaraan verwante inrichtingen. Categorie B: nachthoreca bestaande uit restaurants en bistro’s.

Perceel: een kadastraal perceel zoals is aangegeven op de van deze beleidsregels deel uitmakende kaarten “percelen binnenstad”.

Werkingsgebied beleidsregels

 • II.

  Deze beleidsregels gelden voor de binnenstad van Wijk bij Duurstede zoals het gebied is aangegeven op de bij deze regels behorende kaart.

 • III.

  Het maximum aantal te verlenen vergunningen voor nachthorecazaken wordt gesteld op 20, waarvan er maximaal 15 worden verleend aan horecazaken uit categorie A; Nachthoreca

 • IV.

  Er zijn 2 soorten nachthoreca onderscheiden: Categorie A: Bij deze horeca ligt het accent op het verstrekken van alcoholhoudende dranken, en het verstrekken van kleine etenswaren zowel voor consumptie ter plaatse als voor thuisgebruik. Categorie B:Bij deze horeca ligt het accent op het verstrekken van etenswaren voor consumptie ter plaatse. Voor de beoordeling of een inrichting in categorie A of categorie B valt wordt gekeken naar de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en naar de feitelijke situatie. Bij twijfel geeft de feitelijke situatie de doorslag.

  Nadelige beïnvloeding van de woon- en leefomgeving

  V.Er is sprake van een nadelige beïnvloeding van de woon- en leefomgeving wanneer het totaal aantal nachthorecazaken meer bedraagt dan 20 bedrijven. Er is ook sprake van een nadelige beïnvloeding van de woon- en leefomgeving wanneer het aantal nachthorecazaken uit categorie A meer bedraagt dan 15 bedrijven. De woon- en leefsituatie in de binnenstad van Wijk bij Duurstede wordt in dat geval op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloed door de cumulatieve effecten van nachthoreca. De binnenstad van Wijk bij Duurstede is compact. In de binnenstad wordt gewoond en er is een aantrekkelijk winkelaanbod. Het geluid van muziek, binnenkomende en vertrekkende bezoekers, opruim- en schoonmaakwerkzaamheden en het gedrag naar aanleiding van –overmatig- alcoholgebruik kan ervoor zorgen dat bewoners van de binnenstad overlast ervaren. De vestiging van horecabedrijven in de circa 30 straten van de binnenstad kan ervoor zorgen dat de functie als hoofdwinkelcentrum in gevaar komt omdat het winkelaanbod eveneens geconcentreerd is binnen deze circa 30 straten van de compacte binnenstad. Daarom is een maximumaantal van 20 nachthorecabedrijven vastgesteld waarvan er maximaal 15 mogen bestaan uit bedrijven van de hiervoor benoemde categorie A. Bij de bedrijven uit categorie A is de kans op overlast iets groter dan bij de bedrijven uit categorie B. Een aanvraag voor een exploitatievergunning zal worden afgewezen wanneer het totaal aantal nachthorecabedrijven het hier genoemde aantal zal overstijgen, of wanneer het aantal van 15 bedrijven uit categorie A wordt overstegen. In de beschikking zal de afwijzing met inachtneming van het hier bovenstaande worden gemotiveerd.

  Wijk bij Duurstede, 28 mei 2009

  G. K. Swillens burgemeester

  Bijlage 1

  Overzicht nachthorecazaken in de binnenstad per 25 mei 2009

  • 1.

   Markt 26 Café Restaurant De Engel

  • 2.

   Peperstraat 13 Snackbar De Peper

  • 3.

   Peperstraat 16 Restaurant Het Rubenshuis

  • 4.

   Peperstraat 19 Restaurant La Siciliana

  • 5.

   Peperstraat 38a Restaurant Brocante

  • 6.

   Veldpoortstraat 16 Tiggies Corner

  • 7.

   Veldpoortstraat 14 Café 1900

  • 8.

   Veldpoortstraat 19-21 Café De Veldpoort

  • 9.

   Volderstraat 2 Eetcafé Dorestad

  • 10.

   Volderstraat 8 Pannenkoekenhuis Pielot

  • 11.

   Markt 15 Mangerie duurstede

  • 12.

   Markt 15a Café ‘t Hoff

  • 13.

   Markt 16 Café Naast de Poort

  • 14.

   Kostverlorenpad 1a Grillroom Caïro

  • 15.

   Kasteel Duurstede Langs de Wal 7

  • 16.

   Maleborduurstraat 7 Café Het Pakhuis

  • 17.

   Maleborduurstraat 6-8 Café De Malle Molen

  • 18.

   Maleborduurstraat 9 Café Ome Ko

  • 19.

   Maleborduurstraat 11 Café De Vaart

  • 20.

   Markt 2 Restaurant Pippijn

  Bijlage 2: Kaart Binnenstad van Wijk bij Duurstede

  • -

   1 overzichtskaart

  • -

   6 deelkaarten met kadastrale percelen