Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijk bij Duurstede

Hondenpoepbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijk bij Duurstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHondenpoepbeleid
CiteertitelHondenpoepbeleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Wijk bij Duurstede en gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2011nieuw beleid

01-02-2011

Wijkse Courant en www.wijkbijduurstede.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Hondenpoepbeleid

 

 

Hondenpoepbeleid:

 

In februari 2011 is nieuw beleid vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening. Feitelijk zal het aangepaste hondenpoepbeleid pas in werking treden per 1 maart 2011.

 • -

  Waarom veranderen: helaas is gebleken dat het bestaande beleid de overlast door hondenpoep onvoldoende heeft verminderd. Er bleven talloze klachten binnenkomen over hondenpoep en de gemeente voelde zich verplicht hier iets aan te doen.

 • -

  Hondenpoep is geen probleem van de hond maar van de hondenbezitter. Deze is er verantwoordelijk voor dat de hond geen overlast veroorzaakt en het is geen taak van de gemeente om de hondenpoep op te ruimen. De gemeente vindt het een kwestie van mentaliteit. Je zou het kunnen vergelijken met zwerfafval. Iedereen begrijpt dat papier, blikjes, etc. niet op straat gegooid mogen worden maar gewoon in de vuilnisbak thuis horen.

Omdat een deel van de hondenbezitters geen verantwoordelijkheid neemt voor hun hond zijn strakke regels noodzakelijk.

 • -

  Wat wordt er veranderd: voortaan moet iedereen die met een hond binnen de bebouwde kom rond loopt opruimmateriaal bij zich hebben. Het is dus niet meer van belang of de hond daadwerkelijk uitwerpselen achterlaat. De gemeente zorgt wel voor afvalbakken.

 • -

  Om de hondenbezitters ook wat aan te bieden heeft de gemeente een aantal plaatsen aangewezen waar honden los mogen lopen. De hondenbezitter moet echter ook hier de eventuele uitwerpselen zelf oprapen en in de afvalbakken gooien.

 • -

  Hoe worden de nieuwe regels gehandhaafd: de gemeente heeft sinds kort enkele Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst. Het zijn geen politieagenten, maar zij zijn wel bevoegd om een groot aantal strafbare feiten op te sporen en daarvoor te verbaliseren. Dat geldt met name voor overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening, parkeerovertredingen, e.d.

 • -

  Omdat iedereen moet wennen aan de nieuwe regels zal er niet meteen geverbaliseerd worden. Er zal in het begin worden gecontroleerd en hondenbezitters worden daarbij gewezen op het nieuwe beleid. Na een gewenningsperiode zal zo nodig worden geverbaliseerd. Een bon gaat € 60,- kosten.