Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel kosten rechtsbijstand en griffierecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel kosten rechtsbijstand en griffierecht
CiteertitelBeleidsregel kosten rechtsbijstand en griffierecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp610 bijstandsverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

410B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Wet Bestuursrecht, art. 4.3
 2. Wet Werk en Bijstand, art. 7
 3. Wet Werk en Bijstand, art. 15
 4. Wet Werk en Bijstand, art. 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-200801-01-200801-07-2009nieuwe regeling

18-11-2008

Gemeenteblad 2008=31

2008 08.50194

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel kosten rechtsbijstand en griffierecht

Registratienummer: 08.50194

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7, 15 en 35 van de Wet werk en bijstand;

 

besluit:

 

 • 1.

  vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel kosten rechtsbijstand en griffierecht

 

 

Rechtskundige bijstand en mediation

Voor de kosten verbonden aan het verkrijgen van rechtsbijstand en mediation voorziet de Wet op de rechtsbijstand (WRB) in een vergoedingsregeling. De WRB kent voor alle rechtzoekenden een inkomensafhankelijke bijdrage. Uit jurisprudentie van de Centrale Raad is naar voren gekomen dat onder bepaalde omstandigheden de kosten die de WRB voor eigen rekening laat (zoals de eigen bijdrage) tot de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen worden gerekend die redelijkerwijs niet uit een inkomen op bijstandsniveau kunnen worden voldaan. Daarbij heeft te gelden dat indien op grond van een toevoeging krachtens de WRB rechtsbijstand is verleend, in beginsel de noodzaak voor het verlenen van rechtshulp kan worden aangenomen.

Met andere woorden is er een toevoeging verleend dan kan bijzondere bijstand verleend worden voor de eigen bijdrage.

 

Griffierecht

Griffierecht is een inkomensonafhankelijke bijdrage in de kosten van de rechtspraak. Voor de kosten van griffierecht kan bijzondere bijstand verleend worden wanneer hiervoor een noodzaak aanwezig is (toevoeging aanwezig).

 

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2008.

 

De beleidsregel kosten rechtsbijstand en griffierecht van 8 augustus 2006 kan ingetrokken worden.

 

 • 2.

  Te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

   

 • 3.

  Daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de CliëntenPlusRaad en de cliënten van de afdeling Werk en Bijstand middels de Nieuwsbrief.