Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel Bijstandsverlening aan ouders van wie het jongste kind 18 jaar wordt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Bijstandsverlening aan ouders van wie het jongste kind 18 jaar wordt
CiteertitelBeleidsregel Bijstandsverlening aan ouders van wie het jongste kind 18 jaar wordt
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp610 bijstandsverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

410B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.3
 2. Wet werk en bijstand, art. 7 en 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-200601-01-200601-07-2009nieuwe regeling

11-04-2006

Gemeenteblad 2006=17b6

2006 06.14412

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Bijstandsverlening aan ouders van wie het jongste kind 18 jaar wordt

Registratienummer: 06.14412

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 en 35 van de Wet werk en bijstand;

 

gelezen de op 30 augustus 2005 vastgestelde notitie Bijzondere bijstand 2006;

 

besluit:

 

 • 1.

  vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

beleidsregel Bijstandsverlening aan ouders van wie het jongste kind 18 jaar wordt.

 

Indien het jongste kind van een bijstandsgerechtigde 18 jaar wordt, wordt de bijstandsnorm omgezet van de norm van een alleenstaande ouder naar die van een alleenstaande (personen van 18 jaar en ouder worden in het kader van de Wet werk en bijstand aangemerkt als zelfstandig subject en dienen in de kosten van hun eigen levensonderhoud te voorzien).

 

Het wegvallen van de kinderbijslag en de verlaging van de bijstandsnorm betekent voor een bijstandsgerechtigde een inkomensachteruitgang. In individuele situaties en in die gevallen waarin het 18 jarige kind van de bijstandsgerechtigde voortgezet onderwijs volgt en alleen een basistoelage uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) ontvangt, kan eenmalig een bedrag van maximaal € 500,00 aan bijzondere bijstand worden verstrekt.

 

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2006.

 

Beleidsregel 12 Bijstandsverlening aan ouders van wie het jongste kind 18 jaar wordt, vastgesteld op 4 november 2003, komt te vervallen.

 

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

   

 • 3.

  daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de CliëntenPlusRaad en de cliënten van de afdeling Sociale Zaken (per 24 april 2006 afdeling Werk en Bijstand).