Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel Langdurigheidstoeslag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Langdurigheidstoeslag
CiteertitelBeleidsregel Langdurigheidstoeslag
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp610 bijstandsverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

410B

In het gemeenteblad is abusievelijk 1 januari 2007 als inwerkingtreding datum genoemd, maar in het besluit zelf staat 1 januari 2006. Indien nodig wordt de voor de burger de meest gunstige regel toegepast.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-200701-01-200601-07-2009nieuwe regeling

05-12-2006

Gemeenteblad 2007=05e

2006 06.47183

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Langdurigheidstoeslag

Registratienummer: 06.47183

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op de op 1 september 2006 in werking getreden wetswijziging van artikel 36 lid 1 onderdeel b van de Wet werk en bijstand (WWB);

 

besluit:

 

 • 1.

  vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel Langdurigheidstoeslag

 

Burgemeester en wethouders verlenen op aanvraag een langdurigheidstoeslag op grond van het bepaalde in artikel 36 WWB.

Zeer geringe hoogte

Burgemeester en wethouders verstaan onder de in artikel 36 lid 1 onderdeel b WWB bedoelde “zeer geringe hoogte van inkomsten uit of in verband met arbeid” een bedrag gelijk aan of lager dan eenmaal het per datum aanvraag geldende wettelijk minimum maandloon.

Zeer geringe duur

Burgemeester en wethouders verstaan onder de in artikel 36 lid 1 onderdeel b WWB bedoelde “zeer geringe duur van inkomsten uit of in verband met arbeid” een periode van maximaal 6 maanden.

De zeer geringe hoogte en de zeer geringe duur van inkomsten uit of in verband met arbeid worden beoordeeld over een ononderbroken periode van 60 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

 

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2006.

 

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

 • 3.

  daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de Cliëntenplusraad en de cliënten van de afdeling Werk en Bijstand.