Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel Intering vermogen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Intering vermogen
CiteertitelBeleidsregel Intering vermogen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp610 bijstandsverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

410B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet werk en bijstand, art. 7 en 35
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-200605-02-2015nieuwe regeling

08-08-2006

Gemeenteblad 2006=32d

2006 06.30831

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Intering vermogen

Registratienummer: 06.30831

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 en 34 van de Wet werk en bijstand;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel Intering vermogen

 

Wanneer de van toepassing zijnde vermogensgrens (artikel 34 lid 3 Wet werk en bijstand) wordt overschreden, bestaat er geen recht op algemene bijstand. Het bedrag waarmee de grens wordt overschreden moet “ingeteerd” worden.

Interen op basis van 1½ x de van toepassing zijnde bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag per maand wordt als norm gehanteerd. Overschrijding van deze norm wordt aangemerkt als onverantwoord interen. Indien vermogen op onverantwoorde wijze is ingeteerd, kan de bijstand worden afgestemd wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid.

 

Indien na een boedelscheiding een vermogen resteert dat hoger is dan de vermogensgrens, dan kunnen daarop kosten van noodzakelijke uitgaven voor woninginrichting in mindering worden gebracht tot 1½ x de (geïndexeerde van toepassing zijnde) Divosa-norm.

 

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Beleidsregel 26 Intering vermogen, vastgesteld op 4 november 2003, komt te vervallen.

 

  • 2.

    te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

  • 3.

    daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de CliëntenPlusRaad en de cliënten van de afdeling Werk en Bijstand.