Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel identificatie bij aanvraag bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel identificatie bij aanvraag bijstand
CiteertitelBeleidsregel identificatie bij aanvraag bijstand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp610 bijstandsverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

410B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.3
 2. Wet werk en bijstand , art. 7 en 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-200601-01-200601-07-2009nieuwe regeling

11-04-2006

Gemeenteblad 2006=17b9

2006 06.14415

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel identificatie bij aanvraag bijstand

Registratienummer: 06.144015

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 en 35 van de Wet werk en bijstand;

 

besluit:

 

 • 1.

  vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel identificatie bij aanvraag bijstand

 

Een bijstandsaanvraag wordt in behandeling genomen als de aanvrager een geldig paspoort of geldige identiteitskaart overlegt.

 

In het geval dat de aanvrager bekend is bij de afdeling Sociale Zaken (lees: eerder bijstand heeft ontvangen) en er een kopie van paspoort of identiteitskaart in het dossier aanwezig is, kan de aanvraag in behandeling worden genomen.

 

In het geval dat de aanvrager 65 jaar of ouder is en niet (meer) beschikt over een geldig identiteitsbewijs kan bij de eerste bijstandsaanvraag de identiteit worden vastgesteld aan de hand van een verlopen identiteitsbewijs (bij vervolgaanvragen kan worden volstaan met een uitdraai uit de gemeentelijke basisadministratie).

 

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2006.

 

Beleidsregel 4 identificatieplicht, bekend gemaakt op 4 november 2003 komt te vervallen.

 

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregel bekend wordt gemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens door voor een ieder ter inzage legging van dit besluit bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 uur tot 15.00 uur.

   

 • 3.

  daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de ClientenPlusRaad en de cliënten van de afdeling Sociale Zaken (per 24 april 2006 de afdeling Werk en Bijstand).