Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel Bewindvoeringskosten en budgetteringskosten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Bewindvoeringskosten en budgetteringskosten
CiteertitelBeleidsregel Bewindvoeringskosten en budgetteringskosten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp610 bijstandsverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

410B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.3
 2. Wet werk en bijstand, art. 7 en 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-200601-01-200601-07-2009nieuwe regeling

11-04-2006

Gemeenteblad 2006=17b5

2006 06.14411

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Bewindvoeringskosten en budgetteringskosten

Registratienummer: 0614411

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 en 35 van de Wet werk en bijstand;

 

gelezen de op 30 augustus 2005 vastgestelde notitie Bijzondere bijstand 2006;

 

besluit:

 

 • 1.

  vast te stellen de navolgende beleidsregel:

   

Beleidsregel Bewindvoeringskosten en budgetteringskosten

 

De kantonrechter stelt steeds meer personen onder bewind (omdat er sprake is van ernstige psychische problemen, het niet meer zelfstandig kunnen handelen en/of in geval van bescherming tegen zichzelf). Deze personen worden aan een bewindvoerder gekoppeld (dit kan een persoon of een instelling zijn). Indien bewindvoering noodzakelijk is, kan voor de kosten van bewindvoering bijzondere bijstand worden verleend, tenzij een familielid het bewind voert. De noodzaak kan worden aangetoond met een uitspraak van de rechter.

Tot budgetbeheer wordt overgegaan wanneer een persoon niet in staat is zijn/haar betalingen te verrichten als gevolg van psychische of sociale problemen. Indien de kosten van budgetbeheer/budgettering noodzakelijk zijn, kan hiervoor bijzondere bijstand worden verleend.

 

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2006.

 

Beleidsregel 32: Bewindvoederskosten en budgetteringskosten, vastgesteld op 4 november 2003, komt te vervallen.

 

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

   

 • 3.

  daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de CliëntenPlusRaad en de cliënten van de afdeling Sociale Zaken (per 24 arpril 2006 de afdeling Werk en Bijstand).