Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel Begrafenis-en crematiekosten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Begrafenis-en crematiekosten
CiteertitelBeleidsregel Begrafenis-en crematiekosten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp610 bijstandsverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

410B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.3
 2. Wet werk en bijstand , art. 7 en 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-200601-01-200601-07-2009nieuwe regeling

11-04-2006

Gemeenteblad 2006=17b3

2006 06.014409

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Begrafenis-en crematiekosten

Registratienummer: 06.14409

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 en 35 van de Wet werk en bijstand;

 

gelezen de op 30 augustus 2005 vastgestelde notitie Bijzondere bijstand 2006;

 

besluit:

 

 • 1.

  vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel Begrafenis- en crematiekosten

 

Kosten van een begrafenis of crematie komen ten laste van de nalatenschap. Indien de kosten hier niet (volledig) uit betaald kunnen worden, dan dienen de erfgenamen deze kosten voor hun rekening te nemen (zij kunnen de nalatenschap ook verwerpen). Ontbreken hiervoor de middelen dan kan een ieder voor zijn eigen evenredige aandeel bijzondere bijstand aanvragen . Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht en het vermogen en bij de vaststelling van bijstand wordt de prijzengids van het Nibud gehanteerd.

Indien de erfgenamen de nalatenschap verwerpen en/of er geen nabestaanden zijn die de begrafenis/crematie willen/kunnen verzorgen, dan is de gemeente op grond van de Wet op de Lijkbezorging verplicht toe te zien op de lijkbezorging. Als de Wet op de Lijkbezorging reeds is toegepast, dan is bijstand voor deze kosten niet meer mogelijk (er is dan reeds in de kosten voorzien). De Wet op de Lijkbezorging kent de mogelijkheid om het bedrag op de nabestaanden te verhalen.

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2006. De beleidsregel 16 Begrafeniskosten en lijkbezorging, gepubliceerd op 27 juli 2005, komt te vervallen.

 

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekend gemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende 6 weken op werkdagen tussen 09.00 uur en 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit.

 

 • 3.

  daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de CliëntenPlusRaad en de cliënten van de afdeling Sociale Zaken (per 24 april 2006 de afdeling Werk en Bijstand).