Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel Babyuitzet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Babyuitzet
CiteertitelBeleidsregel Babyuitzet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp610 bijstandsverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

410B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.3
 2. Wet werk en bijstand, art. 7 en 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-200601-01-200601-07-2009nieuwe regeling

11-04-2006

Gemeenteblad 2006=17b2

2006 06.14408

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Babyuitzet

Registratienummer: 06.14408

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 en 35 van de Wet werk en bijstand;

 

gelezen de op 30 augustus 2005 vastgestelde notitie Bijzondere bijstand 2006;

 

besluit:

 

 • 1.

  vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel Babyuitzet

 

De kosten van een babyuitzet behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan en dienen te worden voldaan vanuit een minimuminkomen. De hoofdregel is dat voor deze kosten geen bijstand wordt verleend. Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden in het individuele geval kan er van deze regel worden afgeweken.

Er wordt bij de individuele beoordeling van het kunnen reserveren voor de kosten van een babyuitzet rekening mee gehouden dat reservering in het algemeen vanaf de vierde maand van de zwangerschap plaats kan vinden.

Aan de hand van het gevraagde en individuele beoordeling wordt bepaald voor welke kosten bijstand wordt verleend. De prijzengids van het Nibud wordt gehanteerd.

 

Kosten van aangepaste kleding voor de moeder behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze kosten kunnen worden voldaan uit een inkomen ter hoogte van de toepasselijke bijstandsnorm en komen derhalve niet voor bijzondere bijstand in aanmerking.

te bepalen dat deze beleidsregel in werking treedt op de dag na publicatie en terug werkt tot 1 januari 2006. De beleidsregel babyuitzet 2005, bekend gemaakt op 27 juli 2005 en gepubliceerd in het Gemeenteblad, editie 2005-39, komt te vervallen.

 

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregel bekend wordt gemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens door voor een ieder ter inzage legging van dit besluit bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 uur tot 15.00 uur.

 

 • 3.

  daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de CliëntenPlusRaad en de cliënten van de afdeling Sociale Zaken (per 24 april 2006 de afdeling Werk en Bijstand).