Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel Alimentatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Alimentatie
CiteertitelBeleidsregel Alimentatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp610 bijstandsverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

410B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.3
  2. Wet Werk en bijstand, art. 13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-200601-01-200601-07-2009nieuwe regeling

11-04-2006

Gemeenteblad 2006=17b1

2006 06.14406

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Alimentatie

Registratienummer: 06.14406

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13 Invoeringswet Wet werk en bijstand;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel Alimentatie

 

Tot de invoering van het nieuwe alimentatiestelsel blijven de artikelen 92 tot en met 98 en 101 tot en met 105 van de Algemene bijstandswet van kracht en zijn gemeenten bevoegd om hier gebruik van te maken.

De gemeente Hoorn maakt gebruik van haar bevoegdheid totdat het nieuwe alimentatiestelsel in werking treedt.

 

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie en terug werkt tot 1 januari 2006. Beleidsregel 29 Alimentatie, indexering, vastgesteld op 4 november 2003, komt te vervallen.

 

Te bepalen dat deze beleidsregel bekend wordt gemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens door voor een ieder ter inzage legging van dit besluit bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 uur tot 15.00 uur.

 

Daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de ClientenPlusRaad en de cliënten van de afdeling Sociale Zaken (per 24 arpril 2006 de afdeling Werk en Bijstand).