Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Rechtpositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtpositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
CiteertitelRechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgelijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

dit onderdeel betreft alleen de artikelen welke betrekking hebben op de buitengewoon ambtenaar burgerlijker stand.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200825-01-2018Nieuwe regeling

07-08-2007

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtpositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 7 augustus 2007 vasthesteld de volgende regeling;

 

23.2.1.1 Ambtenaar burgerlijke stand

Artikel 23:2:1:1 Hoogte vergoeding

 • 1.

  Voor het voltrekken van huwelijken dan wel het sluiten van geregistreerde partnerschappen wordt de vergoeding van de ambtenaar van de burgerlijke stand bepaald op basis van het maximum van salarisschaal 7.

 • 2.

  Deze vergoeding geldt zowel voor ambtenaren binnen de organisatie als buiten de organisatie.

 • 3.

  Elke huwelijksvoltrekking dan wel het sluiten van een geregistreerd partnerschap is gebaseerd op drie en half uur voor de ambtenaren buiten de organisatie. Ambtenaren binnen de organisatie mogen de uren declareren die buiten de normale werktijd worden gewerkt.

Artikel 23:2:1:2 Onkostenvergoedingen

De onkosten worden vergoed volgens hoofdstuk 24 "Onkostenvergoedingen" van de LAR.

In verband met het sluiten van een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap kunnen de volgende onkosten worden gemaakt:

 • a.

  reiskosten in verband met bezoek aan het a.s. echtpaar;

 • b.

  telefoongesprekken;

 • c.

  kosten in verband met ontvangst thuis;

 • d.

  alle redelijke te maken kosten om de functie goed te kunnen uitoefenen.

Artikel 23:2:1:3 Principiële bezwaren

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand is tot het sluiten van huwelijken of geregistreerde partnerschappen niet verplicht, indien hij of zij daartegen principiële bezwaren heeft.

 • 2.

  Deze principiële bezwaren moeten schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt.