Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Regeling gemeentelijke onderscheidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gemeentelijke onderscheidingen
CiteertitelRegeling gemeentelijke onderscheidingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling werkt met terugwerkende kracht tot 10 mei 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-201110-05-2011nieuwe regeling

10-05-2011

Leids Nieuwsblad, 13-07-2011

RH/11-155 / SL 53

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gemeentelijke onderscheidingen

Besluit nr. RH/11-155

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude,

 

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht,

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende “Regeling gemeentelijke onderscheidingen”.

Artikel 1.

De gemeente Zoeterwoude kent de onderscheiding: “Het Zoeterwouds Compliment”.

Artikel 2.

De toekenning van de Zoeterwoudse Ondernemingsprijs “Het Zoeterwouds Compliment” geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3.

“Het Zoeterwouds Compliment” wordt in bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan een Zoeterwouds bedrijf of instelling dat zich op één of meerdere terreinen verdienstelijk heeft gemaakt voor Zoeterwoude, de gemeenschap of een deel van de gemeenschap.

Artikel 4.

Bij de toekenning worden de onderstaande aspecten betrokken:

 • -

  de aard, duur en intensiteit van de verdienstelijkheden

 • -

  de mate waarin één of meerdere van de kernwaarden Sociaal, Weids, Groen en Ondernemend worden behouden en / of ontwikkeld

 • -

  de mate waarin de het zich een ‘ambassadeur’ van Zoeterwoude toont

 • -

  de originaliteit en duurzaamheid van het ondernemerschap

 • -

  de kracht van de product/markt combinatie(s)

 • -

  de mate van innovativiteit (lees: succes) van bovenstaande

 • -

  strategische visie van management/directie

 • -

  de marketingstrategie

 • -

  het imago van het bedrijf

Artikel 5.

Aan het “Zoeterwouds Compliment” is verbonden een schilderij, dat in overleg tussen gemeente en ontvanger gemaakt wordt door een Zoeterwoudse Kunstenaar.

Artikel 6.

Deze regeling treedt in werking op de achtste dag volgende op de dag van de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 10 mei 2011.

Aldus besloten in de vergadering van 10 mei 2011,

de secretaris,

W.A.M. Zoetemelk – van der Hulst

de burgemeester,

E.G.E.M. Bloemen