Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Mandaatbesluit t.b.v. vaststellen bebouwde kom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit t.b.v. vaststellen bebouwde kom
CiteertitelMandaatbesluit t.b.v. vaststellen bebouwde kom
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

142C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wegenverkeerswet 1994, art. 20a
  2. Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer, art. 24 en 48

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2006nieuwe regeling

16-05-2006

Gemeenteblad 2006=20c

2006 06.12105

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit t.b.v. vaststellen bebouwde kom

Raadsbesluit nr.: 06.052a

 

Registratie-nr.: 06.12105

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 maart 2006;

 

gezien het advies van de commissie Stadsontwikkeling en Leefomgeving van 16 april 2003;

 

gelet op het bepaalde in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 24 en 48 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

besluit:

Mandaatbesluit t.b.v. vaststellen bebouwde kom

aan het college van burgemeester en wethouders te mandateren de bevoegdheid ingevolge artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 24 en 48 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.