Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

"Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder/betekenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling"Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder/betekenaar
Citeertitel"Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder/betekenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 231, lid 2e
  2. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Boxmeer, artikel 2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201029-01-2013Nieuwe regeling

10-12-2009

Boxmeers weekblad, 23 december 2009

19728; -1.714

Tekst van de regeling

Intitulé

"Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder/betekenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer;

gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de gemeentewet en artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente; besluiten:

Artikel 1  

aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder de medewerkers van Cannock Chase Public genoemd op bijgaande lijst. Het aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder/betekenaar vastgesteld bij B&W besluit van 27 februari 2003 wordt ingetrokken met ingang van de hieronder genoemde datum.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,de secretaris-directeur,                      de burgemeester,drs. ir. H.P.M. van de Loo                   K.W.T. van Soest