Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Verordening Haagse Pluim

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Haagse Pluim
CiteertitelVerordening Haagse Pluim
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp1987/06

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-199901-11-1998diverse artikelen

11-02-1999

Posthoorn/Stadskrant, 08-03-1999

rv 24 1999
02-06-1987nieuwe regeling

01-06-1987

onbekend

rv 230 1987

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Haagse Pluim

 

 

Artikel 1
 • 1.

  De Haagse Pluim is een prijs als blijk van waardering voor een activiteit of een reeks van activiteiten waarmee een opmerkelijke bijdrage is geleverd aan de beeldvorming van Den Haag en bestaat uit een klein kunstwerk en een bedrag van tweeduizend vijfhonderd gulden (f 2500,00 ).

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in geval van toekenning overeenkomstig artikel 3, eerste lid, onder a., na overleg met de commissie besluiten het aan de prijs verbonden geldbedrag niet uit te reiken.

Artikel 2

Voor de prijs komen zowel personen als instellingen en organisaties in aanmerking. Uitgesloten zijn de leden van het gemeentebestuur.

Artikel 3
 • 1.

  De prijs wordt toegekend:

  • a.

   door het college van burgemeester en wethouders na overleg met de commissie voor Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden of,

  • b.

   in geval van een zeer bijzondere verdienste voor het onder artikel 1, eerste lid beschreven doel, door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Indien de prijs wordt toegekend ingevolge het eerste lid, onder a, plaatsen burgemeester en wethouders in de Haagse dag- en weekbladen een oproep waarin een ieder wordt uitgenodigd kandidaten voor de prijs voor te dragen.

 • 3.

  Indien de prijs wordt toegekend ingevolge het eerste lid, onder a., wordt de prijswinnaar bekend gemaakt tijdens de vergadering van de gemeenteraad in het kader van de jaarlijkse behandeling van de ontwerp-gemeentebegroting.

 • 4.

  De prijs wordt uitgereikt door de voorzitter van de gemeenteraad tijdens een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen gelegenheid.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van vaststelling.