Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Beleidslijn instemmen met rechtstreeks beroep in twee gevallen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidslijn instemmen met rechtstreeks beroep in twee gevallen
CiteertitelBeleidslijn instemmen met rechtstreeks beroep in twee gevallen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 7:1a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2005nieuwe regeling

04-04-2005

Gemeenteblad 2005/14

2005/3207

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn instemmen met rechtstreeks beroep in twee gevallen

 

 

De raad van de gemeente ;

gezien het voorstel van het college;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit

 • 1.

  in te stemmen met de beleidslijn om alleen in de volgende twee gevallen in te stemmen met rechtstreeks beroep:

  • -

   als alle betrokkenen hun argumenten reeds bij de voorbereiding van het besluit zo uitputtend hebben uitgewisseld, dat bij voorbaat vaststaat dat een bezwarenprocedure geen toegevoegde waarde zal hebben;

  • -

   als er geen enkel verschil van mening over de vaststelling en de interpretatie van de feitelijke constellatie bestaat, maar partijen een rechterlijke beslissing over een rechtsvraag nodig hebben om hun geschil te beëindigen;

 • 2.

  de bevoegdheid tot het nemen van besluiten ingevolge artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht te delegeren aan het college en het college te machtigen deze bevoegdheid verder te mandateren aan het hoofd van de afdeling advies en ondersteuning.

 

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 maart 2005 en 4 april 2005.

 

De griffier,

 

De voorzitter,