Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Beleidsregel (Vrijstellingen) bodemonderzoek op basis van de Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan Gemeente Overbetuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel (Vrijstellingen) bodemonderzoek op basis van de Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan Gemeente Overbetuwe
CiteertitelBeleidsregel (Vrijstellingen) bodemonderzoek op basis van de Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan Gemeente Overbetuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenbeleidsregel _vrijstellingen_ bodemonderzoek op basis van de BKK en het BBP besluit 08 02 05.pdf beleidsregel _vrijstellingen_ bodemonderzoek op basis van de BKK en het BBP tekst 08 02 05.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81 e.v.
 2. Bouwverordening gemeente Overbetuwe 2007, art. 2.1.5, art. 2.4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2008nieuwe regeling

05-02-2008

Hét Gemeente Nieuws; 27-02-2008

08bwb00107

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel (Vrijstellingen) bodemonderzoek op basis van de Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan Gemeente Overbetuwe

 

Ons kenmerk: 08bwb00107

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 2.1.5, zesde lid en 2.4.2 van de Bouwverordening gemeente Overbetuwe 2007;

 

b e s l u i t e n:

 

 • 1.

  vast te stellen de bijgaande Beleidsregel (Vrijstellingen) bodemonderzoek op basis van de Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan Gemeente Overbetuwe;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na de datum van bekendmaking;

 • 3.

  dat deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel (Vrijstellingen) bodemonderzoek op basis van de Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan Gemeente Overbetuwe.

   

  Aldus besloten in de vergadering van 5 februari 2008.

   

  Het college van burgemeester en wethouders,