Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats
CiteertitelRegels grafbedekkingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemene zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Landerd 2003, art. 19, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2004nieuwe regeling

16-09-2003

Koerier, 19-11-2003

-1.776.11/GL

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen

Het college van burgemeester wethouders van Landerd,

gelet op artikel 19, derde lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Landerd 2003;

besluiten vast te stellen de volgende

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats.

Artikel 1 Inleiding

De verordening verstaat onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en winterharde grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort te worden ingediend.

  • a.

   de vermelding of de letters;

  • b.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

Artikel 3 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4 Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

  • a.

   kindergraf: lengte 1.20m en breedte 0.70m

  • b.

   enkel graf: lengte 2.00m en breedte 1.00m

  • c.

   dubbel graf: lengte 2.00m en breedte 2.00m

  • d.

   de hoogte van het gedenkteken is bepaald op maximaal 2.00m

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

Artikel 5 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 6 Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking gelijktijdig met de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Landerd 2003

 • 2.

  Zij kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 16 september 2003,

De secretaris

Mr. M.L.W.M.Willemsen

De voorzitter

W.C. Doorn-van der Houwen