Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Lijkbezorgingsrechten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLijkbezorgingsrechten
Citeertitel1e wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten Oss 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 220 tot en met 220h van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-201101-01-2012Onbekend

03-01-2011

Oss Actueel

2011-53

Tekst van de regeling

Intitulé

Lijkbezorgingsrechten

 

 

 

Gemeenteraad

 

 

 

 

 

 

Onderwerp:

 

Volgnummer

2011-53

Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten Oss 2011

 

Dienst/afdeling

GIDO

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 mei 2011;

gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur, Organisatie en Bedrijvigheid van 30 mei 2011;

Gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

1e WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN OSS 2011.

Artikel 1.

 

Artikel 9 van de tarieventabel wordt als volgt gelezen:

 

Artikel 9

Opgraven/herbegraven

9.1.5.Voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het opgraven van een lijk

9.1.5.anders dan op de begraafplaatsen wordt geheven: € 63,70

Artikel 2.

 

Artikel 10 van de tarieventabel wordt als volgt gelezen:

 

Artikel 10

Urnengraf Aula (vak FU) en Urnengraf Megen (vak MU)

 • 10.1.1.

  Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf/ urnentuin voor een periode van 20 jaar wordt geheven: € 1.282,52

 • 10.1.2.

  Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf/ urnentuin voor een periode van 10 jaar wordt geheven: € 875,31

 • 10.1.3.

  Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf/ urnentuin voor een periode van 5 jaar wordt geheven: € 437,66

 • 10.2.0.

  Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats en

  het urnengraf/ urnentuin wordt geheven:

  10.2.1. Voor een periode van 20 jaar € 572,94

  10.2.2. Voor een periode van 10 jaar € 433,44

  10.2.3. Voor een periode van 5 jaar € 216,72

 • 10.3.0.

  Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnengraf/ urnentuin wordt geheven:

  € 61,28

 • 10.4.0.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ter zake van het

  hebben of vernieuwen van een grafdekking voor een urnengraf/ urnentuin wordt

  geheven € 92,21

Artikel 3.

INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

 • 1.

  De ’tarieventabel behorende bij de verordening Lijkbezorgingsrechten Oss 2011 van 3 januari 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 24 juni 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘1e wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten Oss 2011'.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 juni 2011 .

De gemeenteraad voornoemd,

Coll: