Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2011
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke Ordening / Openbare Werken / Openbare Ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt aanwijzingsbesluit betaald parkeren d.d. 11 januari 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening 2005, art. B
 2. Verordening parkeerbelastingen 2007
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201101-01-2012Aanpassen gedeelte parkeerterrein Havenfort (conform tekening) geldt voor de zater- en zondagen.

01-02-2011

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 09-02-2011

besluitenlijst B&W d.d. 01-02-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2011

 

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur.

Het college van burgemeester en wethouders van Hulst;

Gelet op artikel B van de Parkeerverordening 2005 laatstelijk gewijzigd op 14 februari 2008 en artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2007;

Besluit:

 • I.

  de plaatsen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2007 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”;

 • II.

  de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2007, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 “Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd”;

 • III.

  te bepalen dat dit besluit openbaar wordt gemaakt door bekendmaking in een huis-aan-huisblad onder vermelding dat dit besluit op grond van het bepaalde in artikel 139 Gemeentewet in het Gemeenteblad wordt opgenomen;

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van het aanwijzingsbesluit betaald parkeren d.d. 11 januari 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Hulst,

De secretaris, De burgemeester,

Bijlage 1 “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”
1a Plaats en tijdstip betaald parkeren

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2005 mag worden geparkeerd, zijn:

Tabel A:

Maandag tot en met zaterdag:

Straatnaam:

Geldig:

van

Tot en met

Paardenmarkt

9.00 uur

17.00 uur

Godsplein

9.00 uur

17.00 uur

’s-Gravenhofplein

9.00 uur

17.00 uur

Grote Markt

9.00 uur

17.00 uur

Oranjebolwerk

9.00 uur

17.00 uur

Steenpit

9.00 uur

17.00 uur

Houtmarkt

9.00 uur

17.00 uur

Kleine Bagijnestraat

9.00 uur

17.00 uur

Schuttershof

9.00 uur

17.00 uur

Zomerstraat

9.00 uur

17.00 uur

Nieuweweg

9.00 uur

17.00 uur

Brouwersplein

9.00 uur

17.00 uur

Broodmarkt/Kruideniersplein

9.00 uur

17.00 uur

Piersenstraat

9.00 uur

17.00 uur

Potterstraat

9.00 uur

17.00 uur

Moervaartstraat

9.00 uur

17.00 uur

Smedenplein

9.00 uur

17.00 uur

Hoveniersstraat

9.00 uur

17.00 uur

Walmolenstraat

9.00 uur

17.00 uur

Koekebakkersplein

9.00 uur

17.00 uur

Minderbroedersstraat

9.00 uur

17.00 uur

Vestdijkstraat

9.00 uur

17.00 uur

Frans van Waesberghestraat

9.00 uur

17.00 uur

Lange Bellingstraat

9.00 uur

17.00 uur

Korte Bellingstraat

9.00 uur

17.00 uur

Bellinghof

9.00 uur

17.00 uur

Refugium

9.00 uur

17.00 uur

Asschepoort/Paardenmarkt

9.00 uur

17.00 uur

Minnebrugstraat

9.00 uur

17.00 uur

H.Geesthuisplein

9.00 uur

17.00 uur

Baudeloo

9.00 uur

17.00 uur

Houtenkwartier

9.00 uur

17.00 uur

Kloostergang

9.00 uur

17.00 uur

Pottebakkersplein

9.00 uur

17.00 uur

Overdamstraat

9.00 uur

17.00 uur

Kleine Zwanenstraat

9.00 uur

17.00 uur

Grote Zwanenstraat

9.00 uur

17.00 uur

Beestenmarkt

9.00 uur

17.00 uur

Gentsepoort

9.00 uur

17.00 uur

Gentsestraat

9.00 uur

17.00 uur

Oude Havensteeg

9.00 uur

17.00 uur

Dubbele Poort

9.00 uur

17.00 uur

Basiliekstraat

9.00 uur

17.00 uur

Steenstraat

9.00 uur

17.00 uur

Cornelis de Vosplein

9.00 uur

17.00 uur

Grote Bagijnestraat

9.00 uur

17.00 uur

Pottersstraat

9.00 uur

17.00 uur

Bakkersstraat

9.00 uur

17.00 uur

Korte Nieuwstraat

9.00 uur

17.00 uur

Lange Nieuwstraat

9.00 uur

17.00 uur

Walstraat

9.00 uur

17.00 uur

Heidenskwartier

9.00 uur

17.00 uur

Fruiteniersplein

9.00 uur

17.00 uur

Beenhouwersstraat

9.00 uur

17.00 uur

Bonte-Hondstraat

9.00 uur

17.00 uur

Tuinstraat

9.00 uur

17.00 uur

Asscheboomgaard

9.00 uur

17.00 uur

Kreupelstraat

9.00 uur

17.00 uur

Korenmarkt

9.00 uur

17.00 uur

Vismarkt

9.00 uur

17.00 uur

Tabel B:

 

Zondag

Straatnaam:

Geldig:

Van

Tot en met

Paardenmarkt

12.00 uur

18.00 uur

Godsplein

12.00 uur

18.00 uur

’s-Gravenhofplein

12.00 uur

18.00 uur

Grote Markt

12.00 uur

18.00 uur

Oranjebolwerk

12.00 uur

18.00 uur

Steenpit

12.00 uur

18.00 uur

Houtmarkt

12.00 uur

18.00 uur

Paardenmarkt

12.00 uur

18.00 uur

Kleine Bagijnestraat

12.00 uur

18.00 uur

Schuttershof

12.00 uur

18.00 uur

Zomerstraat

12.00 uur

18.00 uur

Nieuweweg

12.00 uur

18.00 uur

Brouwersplein

12.00 uur

18.00 uur

Broodmarkt

12.00 uur

18.00 uur

Kruideniersplein

12.00 uur

18.00 uur

Piersenstraat

12.00 uur

18.00 uur

Potterstraat

12.00 uur

18.00 uur

Moervaartstraat

12.00 uur

18.00 uur

Smedenplein

12.00 uur

18.00 uur

Hoveniersstraat

12.00 uur

18.00 uur

Walmolenstraat

12.00 uur

18.00 uur

Koekebakkersplein

12.00 uur

18.00 uur

Minderbroedersstraat

12.00 uur

18.00 uur

Vestdijkstraat

12.00 uur

18.00 uur

Frans van Waesberghestraat

12.00 uur

18.00 uur

Lange Bellingstraat

12.00 uur

18.00 uur

Korte Bellingstraat

12.00 uur

18.00 uur

Bellinghof

12.00 uur

18.00 uur

Refugium

12.00 uur

18.00 uur

Asschepoort

12.00 uur

18.00 uur

Minnebrugstraat

12.00 uur

18.00 uur

H.Geesthuisplein

12.00 uur

18.00 uur

Baudeloo

12.00 uur

18.00 uur

Houtenkwartier

12.00 uur

18.00 uur

Kloostergang

12.00 uur

18.00 uur

Pottebakkersplein

12.00 uur

18.00 uur

Overdamstraat

12.00 uur

18.00 uur

Kleine Zwanenstraat

12.00 uur

18.00 uur

Grote Zwanenstraat

12.00 uur

18.00 uur

Beestenmarkt

12.00 uur

18.00 uur

Gentsepoort

12.00 uur

18.00 uur

Gentsestraat

12.00 uur

18.00 uur

Oude Havensteeg

12.00 uur

18.00 uur

Dubbele Poort

12.00 uur

18.00 uur

Basiliekstraat

12.00 uur

18.00 uur

Steenstraat

12.00 uur

18.00 uur

Cornelis de Vosplein

12.00 uur

18.00 uur

Grote Bagijnestraat

12.00 uur

18.00 uur

Pottersstraat

12.00 uur

18.00 uur

Bakkersstraat

12.00 uur

18.00 uur

Korte Nieuwstraat

12.00 uur

18.00 uur

Lange Nieuwstraat

12.00 uur

18.00 uur

Walstraat

12.00 uur

18.00 uur

Heidenskwartier

12.00 uur

18.00 uur

Fruiteniersplein

12.00 uur

18.00 uur

Beenhouwersstraat

12.00 uur

18.00 uur

Bonte-Hondstraat

12.00 uur

18.00 uur

Tuinstraat

12.00 uur

18.00 uur

Asscheboomgaard

12.00 uur

18.00 uur

Kreupelstraat

12.00 uur

18.00 uur

Vismarkt

12.00 uur

18.00 uur

Korenmarkt

12.00 uur

18.00 uur

Tabel C:

 

Maandag tot en met zaterdag

Zondag

Straatnaam:

Geldig:

Van

Tot en met:

Geldig:

van

Tot en met:

Gedeelte Havenfort (op bijgaande tekening in rood aangegeven)

9.00 uur

17.00 uur

12.00 uur

18.00 uur

Stationsplein

9.00 uur

17.00 uur

12.00 uur

18.00 uur

De Statie

9.00 uur

17.00 uur

12.00 uur

18.00 uur

Tabel D:

 

Zaterdag

Zondag

Straatnaam:

Geldig:

Van

Tot en met:

Geldig:

van

Tot en met:

Gedeelte Havenfort (op bijgaande tekening in blauw aangegeven)

9.00 uur

17.00 uur

12.00 uur

18.00 uur

1b Wijze van betalen
 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren in de gebieden genoemd in tabel A geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van euro 0,10, euro 0,20, euro 0,50, euro 1,00 of euro 2,00 dan wel door middel van een chipknip.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of het saldo op de gebruikte chipknip(pen) dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Indien bij het betaald parkeren op straat – met uitzondering van het betaald parkeren op parkeerterreinen welke zijn voorzien van een slagboom – gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerking stelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

Bijlage 2 “Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd”
 • 1.

  De plaatsen waar onbeperkt mag worden geparkeerd met een vergunning, genoemd in artikel II, onderdeel 2 en 3 van de tarieventabel als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2007 zijn:

Tabel A:
Maandag tot en met zondag:

Paardenmarkt

Godsplein

’s-Gravenhofplein

Grote Markt

Oranjebolwerk

Steenpit

Houtmarkt

Kleine Bagijnestraat

Schuttershof

Zomerstraat

Nieuweweg

Brouwersplein

Broodmarkt/Kruideniersplein

Piersenstraat

Potterstraat

Moervaartstraat

Smedenplein

Hoveniersstraat

Walmolenstraat

Koekebakkersplein

Minderbroedersstraat

Vestdijkstraat

Frans van Waesberghestraat

Lange Bellingstraat

Korte Bellingstraat

Bellinghof

Refugium

Asschepoort/Paardenmarkt

Minnebrugstraat

H.Geesthuisplein

Baudeloo

Houtenkwartier

Kloostergang

Pottebakkersplein

Overdamstraat

Kleine Zwanenstraat

Grote Zwanenstraat

Beestenmarkt

Gentsepoort

Gentsestraat

Oude Havensteeg

Dubbele Poort

Basiliekstraat

Steenstraat

Cornelis de Vosplein

Grote Bagijnestraat

Pottersstraat

Bakkersstraat

Korte Nieuwstraat

Lange Nieuwstraat

Walstraat

Heidenskwartier

Fruiteniersplein

Beenhouwersstraat

Bonte-Hondstraat

Tuinstraat

Asscheboomgaard

Kreupelstraat

Korenmarkt

Vismarkt

Tabel B:
Maandag tot en met zondag:

Havenfort

Stationsplein

De Statie

 • 2.

  In afwijking van het bovenstaande geldt dat ter zake van het parkeren met een vergunning, zoals opgenomen in artikel II, onderdeel 4 van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening parkeerbelasting 2007’ de maximale parkeerduur per dag is beperkt tot twee uur op de plaatsen zoals aangegeven onder artikel 1 van deze bijlage.

 

 • 3.
  • a.

   Ter zake van het parkeren met een bezoekersvergunning overeenkomstig artikel II, onderdeel 5 van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening parkeerbelasting 2007’ geldt dat per bezoekersvergunning (parkeerkraskaart) maximaal gedurende een dagdeel op de onder artikel 1 van bijlage 2 van dit besluit opgenomen plaatsen mag worden geparkeerd;

  • b.

   Onder een dagdeel zoals genoemd in lid a van dit artikel wordt verstaan:

   • -

    van 09.00 - 13.00 uur en van 13.00 uur-17.00 uur op maandag t/m zaterdag;

   • -

    van 12.00 uur - 18.00 uur op zondag.

  • c.

   Betaling van parkeerbelasting via de onder a genoemde bezoekersvergunning vindt plaats middels het wegkrassen van de juiste dag, datum en dagdeel aan de voorzijde van de kraskaart. Wegkrassen dient plaats te vinden bij aanvang van het parkeren.