Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Kaderplan bedrijfsterreinen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKaderplan bedrijfsterreinen
CiteertitelKaderplan bedrijfsterreinen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaderplan bedrijfsterreinen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht; art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2011Nieuwe regelng

19-04-2011

Streekbode 4 mei 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Kaderplan bedrijfsterreinen

Gezien het voorstel van het college d.d. 15 maart 2011

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit

 

  • 1.

    Het Kaderplan Bedrijventerreinen vaststellen.

  • 2.

    Het Kaderplan Bedrijventerreinen vaststellen als beleidsregel ingevolge de Algemene wet bestuursrecht

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 19 april 2011

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL

De griffier, De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen A.P.M. Verhoeven MPM