Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Best

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Best
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Best
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpOpenbare ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, Afvalstoffenverordening 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2011Onbekend

19-04-2011

Groeiend Best, 27-04-2011

Onbekend
01-05-2011Onbekend

19-04-2011

Groeiend Best, 27-04-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Best

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Best

Grondslagen

 • 1.

  Afvalstoffenverordening, Artikel 1,2 & 3

 • 2.

  Afvalstoffenverordening, Artikel 3, lid 2

 • 3.

  Afvalstoffenverordening, Artikel 4, lid 2

 • 4.

  Afvalstoffenverordening, Artikel 5, lid 5

 • 5.

  Afvalstoffenverordening, Artikel 10, lid 3, 4 & 5

 • 6.

  Afvalstoffenverordening, Artikel 11, lid 1

 • 7.

  Afvalstoffenverordening, Artikel 13

 • 8.

  Afvalstoffenverordening, Artikel 14, lid 3

 • 9.

  Afvalstoffenverordening, Artikel 15, lid 1

 • 10.

  Afvalstoffenverordening, Artikel 16 lid 2

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan, dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Best;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de firma Baetsen Containers BV gevestigd te Veldhoven

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Voor de inzameling van huishoudelijk restafval, kunststof verpakkingsafval en groente- fruit- en tuinafval: de firma Baetsen Containers BV;

  • b.

   Voor de inzameling van grof huishoudelijk restafval en elektrische en elektronische apparaten: Gemeente Best, alsmede de in Best actieve kringloopbedrijven;

  • c.

   Voor de inzameling van oud papier en karton: de firma SITA Recycling Services Zuid BV;

  • d.

   Voor de inzameling van verpakkingsglas: de firma SITA Recycling Services Zuid BV;

  • e.

   Voor de inzameling van klein chemisch afval (KCA/KGA): de firma AVR/van Gansewinkel BV;

  • f.

   Voor de inzameling van batterijen: detaillisten, scholen, e.d. waar door Stichting Batterijen (Stibat) beschikbaar gestelde inzamelmiddelen aanwezig zijn;

  • g.

   Voor de inzameling van textiel de Stichting Humana alsmede de charitatieve instellingen die een incidentele aanwijzing hebben gekregen voor het huis aan huis inzamelen van textiel.

Artikel 3 Omschrijving categorieën huishoudelijke afvalstoffen

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

Groente-, fruit- en tuinafval

Wel in de gft bak

·Groente- en fruitafval

·Aardappelschillen

·Gekookte etensresten

·Vis- en vleesresten, ook graten, schelpen en botjes

·Notendoppen en eierschalen

·Gestold vet en jus

·Theezakjes, filterzakjes met koffiedik

·Brood en kaaskorsten

·Klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren

·Onkruid

·Bloemen en kamerplanten

·Mest van kleine huisdieren (cavia’s en konijnen) met stro

Niet in de gft bak

·Kattenbakkorrels

·Melk- en vruchtensappakken

·Plastic- en pedaalemmerzakken

·Hout, dikke takken en stobben

·As uit de asbak, openhaard of barbecue

·Vogelkooizand

·Stofzuigerzakken en hun inhoud

·Honden- en kattenharen

·Luiers

·Zand of grond

·Bloempotten

·Papieren containerzakken

·Bagger uit goot of sloot

·Vloeibare oliën

·Slachtafval of kadavers

Klein chemisch afval

Huishouden

·Batterijen

·Spaarlampen/energiezuinige lampen

·Tl-buizen

·Vloeibare gootsteenontstopper

·Lampenolie

·Petroleum

·Bestrijdingsmiddelen

Medicijnkastje

·Medicijnen

·Kwikthermometers

·Injectienaalden

Doe-het-zelf

·Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen

·bij het verven gebruikte middelen als terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastenreiniger, kwastontharder en wasbenzine

·kwikschakelaars, zoals ‘niet digitale’ verwarmingsthermostaten

Hobby

·fotofixeer en foto-ontwikkelaar

·etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur

·zoutzuur

Vervoer

·Accu’s

·Benzine

·Motorolie, afgewerkte olie, remolie

·Oliefilters

Glas

Wel in de glasbak

·Verpakkingsglas zonder dop of deksel

Niet in de glasbak

·Kristal

·Spiegels

·Ruiten

·Lampen

·Tl-buizen

·Kruiken

·PorseleinAardewerk

·Ovenschalen

·Flessendoppen en kurken

Oud papier en karton

Wel oud papier

·Kranten

·Tijdschriften en boeken

·Telefoongidsen

·Reclamedrukwerk zonder plastic folie

·Kartonnen en papieren verpakkingen (bijv. dozen, doosjes van hagelslag, rijst en dergelijke en vaat- en waspoeder

·Schrijf- en tekenpapier

·Computerprints en fax- en kopieerpapier

·Eierdozen

·Enveloppen

·Papiersnippers

·Cadeaupapier

·Papieren zakken en papieren draagtassen

Geen oud papier

·Kunststoffen waaronder plastics, ingeseald papier, draagtasjes, geplastificeerd papier, zichtmappen etc.

·Vloeistofdichte (karton) verpakkingen voor zuivel, frisdrank, vloeibare wasmiddelen en wasverzachter

·Verontreinigde papieren, nat papier en karton, koffiefilters, pizzadozen, taartonderleggers

·Sanitair papier waaronder zakdoekjes, luiers, keukenpapier, toiletpapier

·Ordners en ringbanden met metalen klem en/of plastic kaft

·Behangselpapier en vinyl

·Foto’s

·Piepschuim

Textiel

Gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel zoals lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, grote lappen stof en gordijnen

Elektrische en elektronische apparatuur

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van

huishoudens die vallen onder het Besluit Beheer Elektrische en

Elektronische Apparaten.

Bouw- en sloopafval

Afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en verhardingen.

(Verduurzaamd) hout

Onbehandeld hout (A-hout), geverfd, gelakt of verlijmd hout (B-hout), en verduurzaamd hout (C-hout).

Grof tuinafval

Tuinafval dat vanwege de omvang ongeschikt is om afgevoerd te worden als zijnde groente- fruit- en tuinafval.

Asbest en asbesthoudend afval

Alle afvalstoffen waar enige mate van asbestvezel in verwerkt is.

Grof huishoudelijk afval

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens die te groot of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als huishoudelijk restafval te worden aangeboden

Huishoudelijk restafval

Afval dat vrijkomt bij particuliere huishoudens en dat resteert na het gescheiden houden van afvalstromen die op basis van de wet milieubeheer gescheiden ingezameld dienen te worden (KCA, glas, papier, groente- fruit- en tuinafval, enz.)

Metalen

Ferro en non-ferro metaalafvalstoffen. Het betreft metalen in het afvalstadium en (grotendeels uit metalen bestaande) vaste afvalstoffen, zoals (metaal)schroot, roestvast staal, restanten zink, aluminium, koper, lood en legeringen, metaalstof, edele metalen en katalysatoren.

Kunststof verpakkingsafval

alle afgedankte verpakkingen van kunststof, niet zijnde: laminaten, piepschuim, verpakkingen met inhoud, verpakkingen van chemisch afval en andere kunststof producten of gebruiksvoorwerpen.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddel of –voorziening

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • 1.

  Huishoudelijk restafval voor grondgebonden woningen wordt ingezameld middels mini-containers, kleur grijs voor huishoudelijk restafval, met een inhoud van 140- of 240 liter en kleur groen voor groente- fruit- en tuinafval, met een inhoud van 140 of 240 liter;

 • 2.

  Bij gestapelde bouw (hoogbouw en appartementencomplexen) wordt het huishoudelijk afval ingezameld middels een inzamelvoorziening voor een groep percelen, bestaande uit 240, 660, 770 en/of 1.100 liter containers, die uitpandig, in cocons, of in verzamelruimtes inpandig, staan opgesteld. Hiernaast staan op een aantal locaties ondergrondse afvalcontainers ten behoeve van een groep percelen variërend in afmeting tussen de 3000 en 5000 liter. Uitgangspunt bij verzamelcontainers voor een groep percelen is dat men is aangewezen op de dichtstbijzijnde voorziening;

 • 3.

  Kunststof verpakkingsafval wordt ingezameld met behulp van transparante plasticzakken die op diverse locaties worden verstrekt.

 • 4.

  Voor de inzameling van glas en textielzijn de boven- of ondergrondse verzamelcontainers in de wijk aangewezen;

 • 5.

  Voor alle categorieën huishoudelijk afval is de milieustraat de aangewezen inzamelvoorziening.

Artikel 5 Frequentie van inzameling van overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen

Op grond van artikel 5, vijfde lid van de verordening wordt de volgende inzamelfrequentie voor overige categorieën afvalstoffen vastgesteld:

 • 1.

  Oud papier en karton wordt maandelijks ingezameld;

 • 2.

  Klein Chemisch Afval (KCA) wordt twee maal per jaar door de chemokar ingezameld op diverse standplaatsen in de gemeente;

 • 3.

  Textiel wordt zes maal per jaar huis aan huis ingezameld;

 • 4.

  Kunststof verpakkingsafval wordt tweewekelijks huis aan huis ingezameld.

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen en -voorzieningen:

  • a.

   Het maximum gewicht van de mini-container is vastgesteld op 75 kg. In verband met het ledigen dient het afval niet te hard aangedrukt te zijn;

  • b.

   De inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker of chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en/of een huisnummer.

  • c.

   De container mag zowel aan de binnen- als aan de buitenkant, niet overmatig bevuild zijn;

  • d.

   De mini-containers worden in bruikleen aan de gebruiker van een perceel ter beschikking gesteld. Bij verhuizing dient het inzamelmiddel in originele staat op het perceel achter gelaten te worden;

  • e.

   De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het inzamelmiddel regelmatig wordt gereinigd;

  • f.

   Collectieve inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • g.

   In het geval van collectieve inzamelvoorzieningen dient het huishoudelijk restafval en het groente-, fruit- en tuinafval in een goed gesloten zak in de verzamelcontainer te worden gedeponeerd;

  • h.

   Het is verboden afvalstoffen naast of bij een collectieve inzamelvoorziening te plaatsen;

  • i.

   De verstrekte sleutels of toegangspassen ten behoeve van het gebruik van de inzamelvoorzieningen zijn in bruikleen aan de gebruikers afgegeven. De gebruiker draagt zodoende zorg voor de sleutel of toegangspassen. Beschadiging of vermissing van de sleutels of toegangspassen komen voor rekening van de gebruiker;

  • j.

   De verstrekte toegangspassen of sleutels zijn adresgebonden en dienen bij verhuizing in de woning achter gelaten te worden;

  • k.

   Het is verboden de volgende voorwerpen c.q. stoffen in het inzamelmiddel te deponeren:

 • -

  brandende of gloeiende voorwerpen;

 • -

  hete vloeibare stoffen;

 • -

  agressieve, giftige of explosieve stoffen;

 • -

  omvangrijke en/of zware voorwerpen die schade aan de inzamelauto en/of de medewerkers van de inzameldienst kunnen veroorzaken c.q. toebrengen.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   De mini-container mag niet voor 07.00 uur aan de straat geplaatst worden;

  • b.

   De mini-container dient met gesloten deksel aangeboden te worden, met de wielen naar de straat;

  • c.

   Na lediging dient de mini-container zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk voor 20.00 uur, op eigen terrein teruggeplaatst te worden;

  • d.

   Het is niet toegestaan niet van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen ter inzameling aan te bieden;

  • e.

   Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen dient ordelijk te geschieden. De opstelling van de containers en het aanbieden van zakken dient dusdanig te gebeuren dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt beperkt.

  • f.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij de milieustraat;

  • g.

   Oud papier en karton dient deugdelijk verpakt aan de openbare weg aangeboden te worden. Het materiaal dient dusdanig verpakt te zijn dat voorkomen wordt dat het materiaal verspreid wordt door wind of uiteenvalt tijdens de belading. Het verkeer en voetgangers mogen geen hinder ondervinden van het aangeboden oud papier;

  • h.

   de milieustraat van de gemeente Best wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • i.

   Men dient de afvalstoffen op de milieustraat aan te bieden conform de instructies van het aldaar aanwezige personeel;

  • j.

   Toegang tot de milieustraat is uitsluitend voorbehouden aan inwoners van Best. Men dient zich aan de poort van de milieustraat te kunnen legitimeren met de milieustraatpas. Bij twijfel of men te maken heeft met de daadwerkelijke pashouder kan men vragen om aanvullende legitimatie. Personen die zich niet kunnen legitimeren worden geweigerd;

  • k.

   Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden op de milieustraat. Aangeboden afval waarvan vanwege de aard, omvang of frequentie van aanbieden het vermoeden bestaat dat het bedrijfsafval betreft kan worden geweigerd;

  • l.

   De diverse categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten in de daarvoor bestemde afvalcontainers en/of stortbunkers worden achtergelaten;

  • m.

   Het vervoeren en storten van afvalstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, de milieustraat of de omgeving daarvan ontstaat;

  • n.

   Per jaar mogen maximaal 4 autobanden per huishouden aangeboden worden;

  • o.

   Per bezoek mag men maximaal 2 huisvuilzakken met huishoudelijk restafval aanbieden;

  • p.

   Per bezoek mag er maximaal 5 liter afgewerkte olie aangeboden worden;

  • q.

   Het is eenieder verboden om op de milieustraat afval te doorzoeken en/of mee te nemen;

  • r.

   Asbest en asbesthoudend afval kan mits deugdelijk verpakt aangeboden worden op de milieustraat. De verpakking dient te bestaan uit twee lagen, bij voorkeur doorzichtig, plastic;

  • s.

   Het is verboden op de milieustraat afvalstoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, afmetingen of hoeveelheden, moeilijkheden kunnen veroorzaken bij transport of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld. Hieronder worden in elk geval begrepen: zuiveringsslib, hete as, autowrakken en gedeelten daarvan, specifiek ziekenhuisafval, mest (voor zover niet afkomstig van hobbydieren), slachtafval en andere onder de regelgeving van de Destructiewet vallende afvalstoffen, stoffen die overmatige stank verspreiden of ongedierte bevatten, stoffen die gevaar opleveren voor en door zelfontbranding, ontploffing, besmetting en straling.

  • t.

   Verpakkingsglas dient op kleur gescheiden te worden aangeboden in de glascontainers

  • u.

   Textiel dient verpakt aangeboden te worden in de kledingscontainers. Schoenen dienen per paar gebonden te zijn.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen de volgende afvalstoffen gescheiden, maar zonder inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden:

  • a.

   Grof huishoudelijk afval;

  • b.

   Elektrische en elektronische apparatuur;

  • c.

   Klein Chemisch Afval;

  • d.

   Oud papier en karton;

  • e.

   Bouw- en sloopafval;

  • f.

   (Verduurzaamd) hout;

  • g.

   Grof tuinafval;

  • h.

   Asbest en asbesthoudend afval;

  • i.

   Metalen;

Artikel 7 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 11 eerste lid van de verordening stelt het college de volgende regels vast:

 • a.

  Rest- en GFT-afval, kunststof verpakkingsafval, alsmede oud papier worden ingezameld op de dagen als weergegeven in de afvalkalender en/ of de gemeentegids.

 • b.

  De inzameling van rest- en groente-, fruit-, en tuinafval, alsmede kunststof verpakkingsafval geschiedt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur;

 • c.

  Aanbieden van huishoudelijk afval op de milieustraat is enkel toegestaan gedurende de openingstijden;

 • d.

  Openingstijden van de milieustraat zijn op dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

 • e.

  Het deponeren van glas in de daarvoor bestemde glascontainers is toegestaan tussen 7.00 uur en 21.00 uur;

 • f.

  De dagen waarop men Klein Chemisch Afval ter inzameling kan aanbieden aan de chemokar worden tijdig bekend gemaakt in het weekblad “Groeiend Best”. De tijden waarop men de chemokar kan vinden op de diverse standplaatsen staan in de gemeentegids;

 

Artikel 8 Inzameling bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 9 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 13 van de verordening aangewezen bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 10 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16, lid twee van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad en/of middels bewonerbrieven.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 01-05-2011.

Artikel 12 Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Best.

 

Aldus besloten door het College van burgemeester en wethouders van Best,

In zijn vergadering van 19 april 2011

 

 

drs. Y.C.Th.J. Kortmann drs. C.M.M. Noordman

burgemeester gemeentesecretaris