Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Beleidsregels projectsubsidies eenmalige activiteiten 2012 Algemene subsidieverordening gemeente Roosendaal 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels projectsubsidies eenmalige activiteiten 2012 Algemene subsidieverordening gemeente Roosendaal 2006
CiteertitelBeleidsregels projectsubsidies eenmalige activiteiten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageexb-2016-7081

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Roosendaal 2006

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-201116-07-2012nieuwe regeling

01-06-2011

Gemeenteblad 2011, nr. 33, Roosendaalse Bode 12 juni 2011

AO/2011-44

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels projectsubsidies eenmalige activiteiten 2012 Algemene subsidieverordening gemeente Roosendaal 2006