Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Aanwijzingsbesluit gebied exploitatie seksinrichtingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gebied exploitatie seksinrichtingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebied exploitatie seksinrichtingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid
Externe bijlageKaart gebiedsaanwijzing seksinrichtingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Kampen/CVDR100770.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2000nieuwe regeling

21-09-2000

De Brug

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebied exploitatie seksinrichtingen

De raden van de gemeente Kampen en de gemeente IJsselmuiden (tot 1 januari 2001) en de raad van de nieuwe gemeente Kampen (vanaf 1 januari 2001),

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 3.2.0 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna APV),

besluiten c.q. besluit,

voor de gemeente Kampen en IJsselmuiden (tot 1 januari 2001) en de nieuwe gemeente Kampen (vanaf 1 januari 2001) vast te stellen het navolgende aanwijzingsbesluit;

Aanwijzingsbesluit gebied exploitatie seksinrichtingen

Als gebied als bedoeld in artikel 3.2.0 van de APV wordt aangewezen het gebied dat wordt omsloten door de Oudestraat, de Burgwalstraat, de Burgwal en de Botervatsteeg, waarbij de Oudestraat en de Burgwal zelf niet tot dit gebied gerekend worden, zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegd kaart, waarmee het daarbuiten verboden is een seksinrichting te exploiteren.

 

Dit besluit treedt 1 oktober 2000 in werking.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraden van Kampen en IJsselmuiden,

de secretaris,

de voorzitter,

Kaart behorende bij Aanwijzingsbesluit gebiedsaanwijzing seksinrichtingen

Kaart gebiedsaanwijzing seksinrichtingen