Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Beleidsregel kosteloze en eenvoudige huwelijksvoltrekkingen gemeente Overbetuwe 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel kosteloze en eenvoudige huwelijksvoltrekkingen gemeente Overbetuwe 2013
CiteertitelBeleidsregel kosteloze en eenvoudige huwelijksvoltrekkingen gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagebeleidsregel kosteloze en eenvoudige huwelijksvoltrekkingen 2013 13 04 24.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De beleidsregel kosteloze huwelijken gemeente Overbetuwe 2012, zoals vastgesteld bij besluit van 29 november 2012, wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht,
 2. Artikel 4, eerste lid, sub b en c. van de Regeling burgerlijke stand gemeente Overbetuwe 2013.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-201311-09-2020nieuwe regeling

23-04-2013

De Betuwe; 29-05-2013

13bwb00012
01-01-201215-05-2013nieuwe regeling

29-11-2011

Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011

11bwb00064
14-04-201101-01-2012nieuwe regeling

05-04-2011

Hét Gemeente Nieuws; 13-04-2011

11bwb00010

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel kosteloze en eenvoudige huwelijksvoltrekkingen gemeente Overbetuwe 2013

Onderwerp: Beleidsregel kosteloze huwelijken gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13BWB00012

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 4, eerste lid, sub b en c. van de Regeling burgerlijke stand gemeente Overbetuwe 2013;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

 

Beleidsregel kosteloze en eenvoudige huwelijksvoltrekkingen

gemeente Overbetuwe 2013

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  huwelijksvoltrekking: zowel huwelijkvoltrekking, als registratie van een partnerschap;

 • c.

  kosteloze huwelijksvoltrekking: huwelijk dat onder voorwaarden gratis wordt voltrokken;

 • d.

  eenvoudige huwelijksvoltrekking: huwelijk dat onder voorwaarden voor een lager tarief wordt voltrokken.

Artikel 2 Kosteloze huwelijksvoltrekking

 • 1.

  Een kosteloze huwelijksvoltekking vindt plaats door een ambtenaar van de burgerlijke stand, werkzaam bij het team Publiekszaken..

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand kan niet worden gekozen.

 • 3.

  De huwelijksvoltrekking duurt 5 à 10 minuten en bestaat uit:

  • a.

   een kort welkomstwoord;

  • b.

   het voltrekken van het huwelijk;

  • c.

   het slotwoord en felicitaties.

 • 4.

  De huwelijksvoltrekking vindt plaats in het gemeentehuis, locatie Elst in:

  • a.

   de commissiekamer;

  • b.

   de spreekkamer bij het team Publiekszaken, of

  • c.

   een andere geschikte kleine ruimte.

 • 5.

  Bij de huwelijksvoltrekking mogen maximaal tien personen aanwezig zijn.

 • 6.

  Bij de huwelijksvoltrekking is geen bode aanwezig.

Artikel 3 Eenvoudige huwelijksvoltrekking

 • 1.

  Een eenvoudige huwelijksvoltrekking vindt plaats door een ambtenaar van de burgerlijke stand, werkzaam bij het team Publiekszaken.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand kan niet worden gekozen.

 • 3.

  Er wordt rekening gehouden met een voorkeur voor het tijdstip van de huwelijksvoltrekking, mits dit ligt tussen de in de Regeling burgelijke stand genoemde tijden voor eenvoudige huwelijksvoltrekkingen

 • 4.

  De huwelijksvoltrekking duurt 5 à 10 minuten en bestaat uit:

  • a.

   een kort welkomstwoord;

  • b.

   het voltrekken van het huwelijk;

  • c.

   het slotwoord en felicitaties.

 • 5.

  De huwelijksvoltrekking vindt plaats in het gemeentehuis, locatie Elst in:

  • a.

   de commissiekamer;

  • b.

   de spreekkamer bij het team Publiekszaken, of

  • c.

   een andere geschikte kleine ruimte.

 • 6.

  Bij de huwelijksvoltrekking mogen maximaal twintig personen aanwezig zijn.

 • 7.

  Bij de huwelijksvoltrekking is geen bode aanwezig.

Artikel 4 Intrekking oude regeling

De ‘Beleidsregel kosteloze huwelijken gemeente Overbetuwe 2012’, zoals vastgesteld bij besluit van 29 november 2012, wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 15 mei 2013.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel kosteloze een eenvoudige huwelijksvoltrekkingen gemeente Overbetuwe 2013.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 23 april 2013 .

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de loco-gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

M.J.P. van Mil.

A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Algemene toelichting

Het is praktisch en duidelijk om enkele beleidsregels vast te stellen omtrent kosteloze en eenvoudige huwelijksvoltrekkingen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel zijn de in deze beleidsregel gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Kosteloze huwelijksvoltrekking

Dit artikel vormt de kern van de beleidsregel. Hiermee is voor de betrokkenen duidelijk wat men bij een kosteloze huwelijksvoltrekking kan verwachten. De trouwzaal wordt niet gebruikt voor kosteloze huwelijken. Er mogen maximaal tien personen aanwezig zijn bij de huwelijksvoltrekking. Het gaat hierbij naast het bruidspaar om twee getuigen en maximaal zes gasten of vier getuigen en maximaal vier gasten.

 

Artikel 3 Eenvoudige huwelijksvoltrekking

Dit artikel vormt de kern van de beleidsregel. Hiermee is voor de betrokkenen duidelijk wat men bij een eenvoudige huwelijksvoltrekking kan verwachten. De trouwzaal wordt niet gebruikt voor eenvoudige huwelijken. Er mogen maximaal twintig personen aanwezig zijn bij de huwelijksvoltrekking. Het bruidspaar bepaalt zelf het tijdstip voor het huwelijk, binnen de daarvoor aangewezen tijdstippen.

 

Artikel 4 Intrekking oude regeling

Met dit artikel worden de voorheen geldende beleidsregels kosteloze huwelijken ingetrokken.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.