Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Aanwijzing binnengemeentelijke afnemers op grond van artikel 6 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing binnengemeentelijke afnemers op grond van artikel 6 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009
CiteertitelAanwijzing binnengemeentelijke afnemers op grond van artikel 6 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009, artikel 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201001-01-201006-01-2014Nieuwe regeling

22-12-2009

De Heemsteder, 13 januari 2010

445535

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZING BINNENGEMEENTELIJKE AFNEMERS OP GROND VAN ARTIKEL 6 VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS HEEMSTEDE 2009

 

 

De volgende binnengemeentelijke afnemers zonder directe toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ontvangen de volgende gegevens voor de aangegeven doelen:

 

Afnemer

Doel

Gegevens

Bestuurssecretariaat

Overzicht 50-, 60-, 65-, 70- en 75-jarige huwelijksjubilea voor attentie burgemeester

- Geslachtsnaam (incl. voorvoegsels)

- Voorna(a)m(en)

- Geboortedatum

- Huwelijksdatum

- Straatnaam

- Huisnummer (incl. toevoeging en letter)

- Postcode

Bestuurssecretariaat

Overzicht 100-jarigen en ouder voor attentie burgemeester

- Geslachtsnaam (incl. voorvoegsels)

- Voorna(a)m(en)

- Geboortedatum

- Straatnaam

- Huisnummer (incl. toevoeging en letter)

- Postcode

Bureau Communicatie

Overzicht gedecoreerden in verband met de aubade op Koninginnedag

- Geslachtsnaam (incl. voorvoegsels)

- Voorna(a)m(en)

- Geslachtsaanduiding

- Straatnaam

- Huisnummer (incl. toevoeging en letter)

- Postcode

Bureau Communicatie

Overzicht nieuw gevestigden in verband met de jaarlijkse inwonersdag

- Geslachtsnaam (incl. voorvoegsels)

- Voorna(a)m(en)

- Geslachtsaanduiding

- Straatnaam

- Huisnummer (incl. toevoeging en letter)

- Postcode

- Geboortedatum

Bureau Communicatie

Overzicht personen voor persoonsgerichte mailings

- Geslachtsnaam (incl. voorvoegsels)

- Voorna(a)m(en)

- Geslachtsaanduiding

- Straatnaam

- Huisnummer (incl. toevoeging en letter)

- Postcode

Afdeling Facilitaire Zaken

Overzicht naturalisandi en optanten in verband met de jaarlijkse naturalisatiedag

- Geslachtsnaam (incl. voorvoegsels)

- Voorna(a)m(en)

- Geslachtsaanduiding

- Straatnaam

- Huisnummer (incl. toevoeging en letter)

- Postcode

- Geboortedatum

- Geboorteland

- Datum verkrijging Nederlanderschap

Vastgesteld bij besluit van het college van 22 december 2009.