Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Aanwijzingsbesluit binnengemeentelijke afnemers met rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op grond van artikel 5, sub d Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit binnengemeentelijke afnemers met rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op grond van artikel 5, sub d Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009
CiteertitelAanwijzingsbesluit binnengemeentelijke afnemers met rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op grond van artikel 5, sub d Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009, artikel 5, sub d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201001-01-201006-01-2014Nieuwe regeling

22-12-2009

De Heemsteder, 13 januari 2010

445535

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT BINNENGEMEENTELIJKE AFNEMERS MET RECHTSTREEKSE TOEGANG TOT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ARTIKEL 5, SUB D VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS HEEMSTEDE 2009

 

 

De binnengemeentelijke afnemers voeren verschillende publiekrechtelijke taken uit. Per afnemer (afdeling) wordt aangegeven welke gegevens deze mag inzien. Hierbij is rekening gehouden met de landelijke autorisaties van de gemeente voor de verschillende publiekrechtelijke taken.

 

De binnengemeentelijke afnemers voeren veelal meerdere publiekrechtelijke taken uit. Voor de afnemer is de meest uitgebreide autorisatie op grond van deze publiekrechtelijke taken als standaard opgenomen. Omdat de medewerkers meestal verschillende publiekrechtelijke taken uitvoeren en niet per publiekrechtelijke taak apart aanmelden, is besloten om niet ook nog onderscheid in de publiekrechtelijke taken te maken. Mocht een medewerker alleen een bepaalde publiekrechtelijke taak uitvoeren, waarvoor een kleinere gegevensset nodig is, dan wordt hij alleen voor deze kleinere gegevensset geautoriseerd. De

aangegeven gegevensset is zo een maximum voor de afnemer.

Verseon en het Civision gegevensmagazijn

Alle binnengemeentelijke afnemers maken gebruik van Verseon. In het daaronder hangende Civision Gegevensmagazijn (CGM) zijn van alle Heemsteedse burgers de volgende authentieke gegevens opgenomen:

01

 

Persoon

01.01.10

11

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.03.20

1

Geboorteplaats persoon

01.03.30

1

Geboorteland persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

 

 

 

04

 

Nationaliteit

04.05.10

1

Nationaliteit

04.65.10

1

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 

 

05

 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

06.08.20

1

Plaats overlijden

06.08.30

1

Land overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.70.10

3

Indicatie geheim

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.10.10

1

Functie adres

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

1

Postcode

08.12.10

1

Locatiebeschrijving

08.14.10

1

Land vanwaar ingeschreven

08.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

 

 

 

58

 

Historie verblijfplaats

58.09.10

1

Gemeente van inschrijving

58.10.20

1

Gemeentedeel

58.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

1

Straatnaam

58.11.20

1

Huisnummer

58.11.30

1

Huisletter

58.11.40

1

Huisnummertoevoeging

58.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

1

Postcode

58.12.10

1

Locatiebeschrijving

 

 

 

10

 

Verblijfstitel

10.39.10

1

Aanduiding verblijfstitel

Bij het voeren van correspondentie vanuit Verseon worden de benodigde gegevens vanuit het CGM opgehaald en verwerkt. De medewerkers hebben zo indirect toegang tot met name de naam-, adres- en woonplaatsgegevens.

Algemene wet bestuursrecht

In principe heeft (vrijwel) elke binnengemeentelijke afnemer bij de uitvoering van zijn publiekrechtelijke taken te maken met de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht. Omdat dit een wet is, die specifieke eisen aan de uitvoering van de taak stelt en niet een wet die op zich uitgevoerd wordt, is deze wet niet opgenomen in de overzichten van de wettelijke taken. Uitzondering hierop is de afdeling Algemene en juridische zaken, die wel specifieke taken bij de uitvoering van de Algemene wet bestuursrecht heeft.

 

Afdeling Algemene en Juridische Zaken

Wettelijke taken (uitvoering van)

 • -

  Algemene plaatselijke verordening (APV)

 • -

  Winkeltijdenwet

 • -

  Drank- en horecawet

 • -

  Wet op de kansspelen

 • -

  Algemene wet bestuursrecht

 • -

  Omgevingsvergunning (na inwerkingtreding)

Gegevensset

01

 

Persoon

01.01.10

1

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.03.20

1

Geboorteplaats persoon

01.03.30

1

Geboorteland persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

 

 

 

05

 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.70.10

3

Indicatie geheim

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

1

Postcode

08.12.10

1

Locatiebeschrijving

08.13.20

1

Datum vertrek uit Nederland

08.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

 

 

 

58

 

Historie verblijfplaats

58.09.10

1

Gemeente van inschrijving

58.10.20

1

Gemeentedeel

58.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

1

Straatnaam

58.11.20

1

Huisnummer

58.11.30

1

Huisletter

58.11.40

1

Huisnummertoevoeging

58.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

1

Postcode

58.12.10

1

Locatiebeschrijving

 

 

 

09

 

Kind

09.01.10

1

A-nummer kind

09.01.20

1

Burgerservicenummer kind

09.02.10

1

Voornamen kind

09.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

1

Geslachtsnaam kind

09.03.10

1

Geboortedatum kind

 

 

 

10

 

Verblijfstitel

10.39.10

1

Aanduiding verblijfstitel

10.39.20

1

Datum einde verblijfstitel

10.39.30

1

Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

 

 

 

60

 

Historie verblijfstitel

60.39.10

1

Aanduiding verblijfstitel

60.39.20

1

Datum einde verblijfstitel

60.39.30

1

Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

 

 

 

11

 

Gezagsverhouding

11.32.10

1

Indicatie gezag minderjarige

11.33.10

1

Indicatie curatelenregister

Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid

Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid valt onder de gemeente Bloemendaal, maar door de samenwerkingsconstructie wordt dit als een binnengemeentelijke afnemer beschouwd.

Wettelijke taken

 • -

  Gemeentelijke belastingen

 • -

  Waardering onroerende zaken

 • -

  Afvalstoffenheffing

Gegevensset

01

 

Persoon

01.01.10

1

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

 

 

 

02

 

Ouder1

02.01.10

1

A-nummer ouder1

02.01.20

1

Burgerservicenummer ouder1

02.02.10

1

Voornamen ouder1

02.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

1

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

1

Geboortedatum ouder1

 

 

 

03

 

Ouder2

03.01.10

1

A-nummer ouder2

03.01.20

1

Burgerservicenummer ouder2

03.02.10

1

Voornamen ouder2

03.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

1

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

1

Geboortedatum ouder2

 

 

 

04

 

Nationaliteit

04.05.10

1

Nationaliteit

04.65.10

1

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 

 

05

 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.01.10

1

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

1

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

1

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

1

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.70.10

3

Indicatie geheim

 

 

 

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

1

Postcode

08.12.10

1

Locatiebeschrijving

08.13.10

1

Land waarnaar vertrokken

08.13.20

1

Datum vertrek uit Nederland

08.13.30

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

08.13.40

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

08.13.50

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

08.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

 

 

 

58

 

Historie verblijfplaats

58.09.10

1

Gemeente van inschrijving

58.10.20

1

Gemeentedeel

58.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

1

Straatnaam

58.11.20

1

Huisnummer

58.11.30

1

Huisletter

58.11.40

1

Huisnummertoevoeging

58.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

1

Postcode

58.12.10

1

Locatiebeschrijving

 

 

 

09

 

Kind

09.01.10

1

A-nummer kind

09.01.20

1

Burgerservicenummer kind

09.02.10

1

Voornamen kind

09.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

1

Geslachtsnaam kind

09.03.10

1

Geboortedatum kind

Afdeling Bouw- en woningtoezicht

Wettelijke taken (uitvoering van)

 • -

  Woningwet

 • -

  Wet ruimtelijke ordening

 • -

  Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

 • -

  Monumentenwet 1988

 • -

  Bouwverordening

 • -

  Algemene plaatselijke verordening (APV)

 • -

  Omgevingsvergunning (na inwerkingtreding)

Gegevensset

01

 

Persoon

01.01.10

1

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

 

 

 

05

 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.70.10

3

Indicatie geheim

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

1

Postcode

08.12.10

1

Locatiebeschrijving

08.13.20

1

Datum vertrek uit Nederland

08.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

 

 

 

58

 

Historie verblijfplaats

58.09.10

1

Gemeente van inschrijving

58.10.20

1

Gemeentedeel

58.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

1

Straatnaam

58.11.20

1

Huisnummer

58.11.30

1

Huisletter

58.11.40

1

Huisnummertoevoeging

58.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

1

Postcode

58.12.10

1

Locatiebeschrijving

Afdeling Financiën

De afdeling Financiën onderhoudt de debiteuren en de crediteuren, die voortkomen uit (publiekrechtelijke) taken van andere afdelingen. Deze binnengemeentelijke afnemer is dienend aan de overige binnengemeentelijke afnemers.

Gegevensset

01

 

Persoon

01.01.10

1

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

 

 

 

02

 

Ouder1

02.01.10

1

A-nummer ouder1

02.01.20

1

Burgerservicenummer ouder1

02.02.10

1

Voornamen ouder1

02.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

1

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

1

Geboortedatum ouder1

 

 

 

03

 

Ouder2

03.01.10

1

A-nummer ouder2

03.01.20

1

Burgerservicenummer ouder2

03.02.10

1

Voornamen ouder2

03.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

1

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

1

Geboortedatum ouder2

 

 

 

04

 

Nationaliteit

04.05.10

1

Nationaliteit

04.65.10

1

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 

 

05

 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.01.10

1

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

1

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

1

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

1

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.70.10

3

Indicatie geheim

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

1

Postcode

08.12.10

1

Locatiebeschrijving

08.13.10

1

Land waarnaar vertrokken

08.13.20

1

Datum vertrek uit Nederland

08.13.30

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

08.13.40

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

08.13.50

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

08.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

 

 

 

58

 

Historie verblijfplaats

58.09.10

1

Gemeente van inschrijving

58.10.20

1

Gemeentedeel

58.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

1

Straatnaam

58.11.20

1

Huisnummer

58.11.30

1

Huisletter

58.11.40

1

Huisnummertoevoeging

58.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

1

Postcode

58.12.10

1

Locatiebeschrijving

 

 

 

09

 

Kind

09.01.10

1

A-nummer kind

09.01.20

1

Burgerservicenummer kind

09.02.10

1

Voornamen kind

09.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

1

Geslachtsnaam kind

09.03.10

1

Geboortedatum kind

Afdeling Informatiebeleid en -beheer

Het Bureau Informatiebeheer is in veel gevallen de eerste contactpersoon, zodra het om de uitoefening van een publiekrechtelijke taak gaat. De afdeling boekt brieven in in Verseon en verstuurt in een later stadium weer de brieven, die vanuit Verseon gemaakt zijn.

Bij de in te boeken brieven voert de afdeling Informatiebeheer de eerste controle op de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de betrokkene uit. Bij afwijkingen wordt dit doorgespeeld aan de vakafdeling. Daarnaast wordt de juistheid van de gegevens in de uitgaande post steekproefsgewijs gecontroleerd. Deze binnengemeentelijke afnemer is zo dienend aan de overige binnengemeentelijke afnemers.

Gegevensset

01

 

Persoon

01.01.10

1

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

 

 

 

05

 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.70.10

3

Indicatie geheim

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

1

Postcode

08.12.10

1

Locatiebeschrijving

08.13.20

1

Datum vertrek uit Nederland

08.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

 

 

 

58

 

Historie verblijfplaats

58.09.10

1

Gemeente van inschrijving

58.10.20

1

Gemeentedeel

58.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

1

Straatnaam

58.11.20

1

Huisnummer

58.11.30

1

Huisletter

58.11.40

1

Huisnummertoevoeging

58.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

1

Postcode

58.12.10

1

Locatiebeschrijving

Afdeling Personeel en Organisatie

Wettelijke taken (uitvoering van)

 • -

  Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

 • -

  Wachtgelden gemeentepersoneel

Gegevensset

01

 

Persoon

01.01.10

1

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

 

 

 

02

 

Ouder1

02.01.10

1

A-nummer ouder1

02.01.20

1

Burgerservicenummer ouder1

02.02.10

1

Voornamen ouder1

02.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

1

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

1

Geboortedatum ouder1

02.03.20

1

Geboorteplaats ouder1

02.03.30

1

Geboorteland ouder1

 

 

 

03

 

Ouder2

03.01.10

1

A-nummer ouder2

03.01.20

1

Burgerservicenummer ouder2

03.02.10

1

Voornamen ouder2

03.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

1

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

1

Geboortedatum ouder2

03.03.20

1

Geboorteplaats ouder2

03.03.30

1

Geboorteland ouder2

 

 

 

05

 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.01.10

1

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

1

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

1

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.20

1

Adellijke titel/predikaat echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

1

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.20

1

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.30

1

Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.81.10

3

Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.81.20

3

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn

05.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

 

 

 

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

06.08.20

1

Plaats overlijden

06.08.30

1

Land overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.70.10

3

Indicatie geheim

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

1

Postcode

08.12.10

1

Locatiebeschrijving

08.13.20

1

Datum vertrek uit Nederland

08.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

 

 

 

58

 

Historie verblijfplaats

58.09.10

1

Gemeente van inschrijving

58.10.20

1

Gemeentedeel

58.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

1

Straatnaam

58.11.20

1

Huisnummer

58.11.30

1

Huisletter

58.11.40

1

Huisnummertoevoeging

58.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

1

Postcode

58.12.10

1

Locatiebeschrijving

 

 

 

09

 

Kind

09.01.10

1

A-nummer kind

09.01.20

1

Burgerservicenummer kind

09.02.10

1

Voornamen kind

09.02.20

1

Adellijke titel/predikaat kind

09.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

1

Geslachtsnaam kind

09.03.10

1

Geboortedatum kind

09.03.20

1

Geboorteplaats kind

09.03.30

1

Geboorteland kind

Afdeling Publiekszaken

(Wettelijke) taken (uitvoering van)

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Burgerlijk Wetboek: burgerlijke stand en naamswijziging

Paspoortwet

Wegenverkeerswet

Kieswet

Rijkswet op het Nederlanderschap

Rampenbestrijding (deelplan CRIB)

Meldpunt overlast

 

De afdeling Publiekszaken voert het beheer van de GBA uit en heeft zo ook toegang tot de gehele GBA.

 

01

 

Persoon

01.01.10

1

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.03.20

1

Geboorteplaats persoon

01.03.30

1

Geboorteland persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.20.10

3

Vorig A-nummer

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

01.81.10

3

Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

01.81.20

3

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

01.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn

01.82.20

3

Datum van de ontlening van de gegevens over persoon

01.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn

01.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

01.83.20

3

Datum ingang onderzoek

01.83.30

3

Datum einde onderzoek

01.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

01.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie

 

 

 

51

 

Historie persoon

51.01.10

1

A-nummer persoon

51.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

51.02.10

1

Voornamen persoon

51.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

51.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

51.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

51.03.10

1

Geboortedatum persoon

51.03.20

1

Geboorteplaats persoon

51.03.30

1

Geboorteland persoon

51.04.10

1

Geslachtsaanduiding

51.20.10

3

Vorig A-nummer

51.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

51.81.10

3

Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

51.81.20

3

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

51.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn

51.82.20

3

Datum van de ontlening van de gegevens over persoon

51.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn

51.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

51.83.20

3

Datum ingang onderzoek

51.83.30

3

Datum einde onderzoek

51.84.10

3

Indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde

51.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

51.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie

 

 

 

02

 

Ouder1

02.01.10

1

A-nummer ouder1

02.01.20

1

Burgerservicenummer ouder1

02.02.10

1

Voornamen ouder1

02.02.20

1

Adellijke titel/predikaat ouder1

02.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

1

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

1

Geboortedatum ouder1

02.03.20

1

Geboorteplaats ouder1

02.03.30

1

Geboorteland ouder1

02.04.10

1

Geslachtsaanduiding ouder1

02.62.10

1

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1

02.81.10

3

Registergemeente akte waaraan gegevens over ouder1 ontleend zijn

02.81.20

3

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over ouder1 ontleend zijn

02.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over ouder1 aan het document ontleend zijn

02.82.20

3

Datum van de ontlening van de gegevens over ouder1

02.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over ouder1 ontleend zijn

02.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

02.83.20

3

Datum ingang onderzoek

02.83.30

3

Datum einde onderzoek

02.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1

02.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1

 

 

 

52

 

Historie ouder1

52.01.10

1

A-nummer ouder1

52.01.20

1

Burgerservicenummer ouder1

52.02.10

1

Voornamen ouder1

52.02.20

1

Adellijke titel/predikaat ouder1

52.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

52.02.40

1

Geslachtsnaam ouder1

52.03.10

1

Geboortedatum ouder1

52.03.20

1

Geboorteplaats ouder1

52.03.30

1

Geboorteland ouder1

52.04.10

1

Geslachtsaanduiding ouder1

52.62.10

1

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1

52.81.10

3

Registergemeente akte waaraan gegevens over ouder1 ontleend zijn

52.81.20

3

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over ouder1 ontleend zijn

52.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over ouder1 aan het document ontleend zijn

52.82.20

3

Datum van de ontlening van de gegevens over ouder1

52.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over ouder1 ontleend zijn

52.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

52.83.20

3

Datum ingang onderzoek

52.83.30

3

Datum einde onderzoek

52.84.10

3

Indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde

52.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1

52.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1

 

 

 

03

 

Ouder2

03.01.10

1

A-nummer ouder2

03.01.20

1

Burgerservicenummer ouder2

03.02.10

1

Voornamen ouder2

03.02.20

1

Adellijke titel/predikaat ouder2

03.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

1

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

1

Geboortedatum ouder2

03.03.20

1

Geboorteplaats ouder2

03.03.30

1

Geboorteland ouder2

03.04.10

1

Geslachtsaanduiding ouder2

03.62.10

1

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

03.81.10

3

Registergemeente akte waaraan gegevens over ouder2 ontleend zijn

03.81.20

3

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over ouder2 ontleend zijn

03.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over ouder2 aan het document ontleend zijn

03.82.20

3

Datum van de ontlening van de gegevens over ouder2

03.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over ouder2 ontleend zijn

03.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

03.83.20

3

Datum ingang onderzoek

03.83.30

3

Datum einde onderzoek

03.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2

03.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2

 

 

 

53

 

Historie ouder2

53.01.10

1

A-nummer ouder2

53.01.20

1

Burgerservicenummer ouder2

53.02.10

1

Voornamen ouder2

53.02.20

1

Adellijke titel/predikaat ouder2

53.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

53.02.40

1

Geslachtsnaam ouder2

53.03.10

1

Geboortedatum ouder2

53.03.20

1

Geboorteplaats ouder2

53.03.30

1

Geboorteland ouder2

53.04.10

1

Geslachtsaanduiding ouder2

53.62.10

1

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

53.81.10

3

Registergemeente akte waaraan gegevens over ouder2 ontleend zijn

53.81.20

3

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over ouder2 ontleend zijn

53.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over ouder2 aan het document ontleend zijn

53.82.20

3

Datum van de ontlening van de gegevens over ouder2

53.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over ouder2 ontleend zijn

53.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

53.83.20

3

Datum ingang onderzoek

53.83.30

3

Datum einde onderzoek

53.84.10

3

Indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde

53.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2

53.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2

 

 

 

04

 

Nationaliteit

04.05.10

1

Nationaliteit

04.63.10

3

Reden verkrijging Nederlandse nationaliteit

04.64.10

3

Reden verlies Nederlandse nationaliteit

04.65.10

1

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

04.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn

04.82.20

3

Datum van de ontlening dan wel afleiding van de gegevens over nationaliteit

04.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn

04.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

04.83.20

3

Datum ingang onderzoek

04.83.30

3

Datum einde onderzoek

04.85.10

1

Datum van ingang geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

04.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

 

 

 

54

 

Historie nationaliteit

54.05.10

1

Nationaliteit

54.63.10

3

Reden verkrijging Nederlandse nationaliteit

54.64.10

3

Reden verlies Nederlandse nationaliteit

54.65.10

1

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

54.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn

54.82.20

3

Datum van de ontlening dan wel afleiding van de gegevens over nationaliteit

54.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn

54.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

54.83.20

3

Datum ingang onderzoek

54.83.30

3

Datum einde onderzoek

54.84.10

3

Indicatie onjuist

54.85.10

1

Datum van ingang geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

54.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

 

 

 

05

 

Huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.01.10

1

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

1

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

1

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.20

1

Adellijke titel/predikaat echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

1

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.20

1

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.30

1

Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

05.04.10

1

Geslachtsaanduiding echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.20

1

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.30

1

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.20

1

Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.30

1

Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.40

1

Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.15.10

1

Soort verbintenis

05.81.10

3

Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.81.20

3

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn

05.82.20

3

Datum van de ontlening van de gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

05.83.20

3

Datum ingang onderzoek

05.83.30

3

Datum einde onderzoek

05.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

55

 

Historie huwelijk/geregistreerd partnerschap

55.01.10

1

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.01.20

1

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.10

1

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.20

1

Adellijke titel/predikaat echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

55.03.10

1

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

55.03.20

1

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

55.03.30

1

Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

55.04.10

1

Geslachtsaanduiding echtgenoot/geregistreerd partner

55.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.20

1

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.30

1

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

55.07.20

1

Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

55.07.30

1

Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

55.07.40

1

Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

55.15.10

1

Soort verbintenis

55.81.10

3

Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.81.20

3

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn

55.82.20

3

Datum van de ontlening van de gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap

55.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

55.83.20

3

Datum ingang onderzoek

55.83.30

3

Datum einde onderzoek

55.84.10

3

Indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde

55.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk/geregistreerd partnerschap

55.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

06.08.20

1

Plaats overlijden

06.08.30

1

Land overlijden

06.81.10

3

Registergemeente akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn

06.81.20

3

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn

06.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over overlijden aan het document ontleend zijn

06.82.20

3

Datum van de ontlening van de gegevens over overlijden

06.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over overlijden ontleend zijn

06.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

06.83.20

3

Datum ingang onderzoek

06.83.30

3

Datum einde onderzoek

06.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Overlijden

06.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Overlijden

 

 

 

56

 

Historie overlijden

56.08.10

1

Datum overlijden

56.08.20

1

Plaats overlijden

56.08.30

1

Land overlijden

56.81.10

3

Registergemeente akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn

56.81.20

3

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn

56.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over overlijden aan het document ontleend zijn

56.82.20

3

Datum van de ontlening van de gegevens over overlijden

56.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over overlijden ontleend zijn

56.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

56.83.20

3

Datum ingang onderzoek

56.83.30

3

Datum einde onderzoek

56.84.10

3

Indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde

56.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Overlijden

56.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.66.20

3

Datum ingang blokkering PL

07.67.10

3

Datum opschorting bijhouding

07.67.20

3

Omschrijving reden opschorting bijhouding

07.68.10

3

Datum eerste inschrijving GBA

07.69.10

3

Gemeente waar de PK zich bevindt

07.70.10

3

Indicatie geheim

07.80.10

5

Versienummer

07.80.20

5

Datumtijdstempel

07.87.10

3

PK-gegevens volledig meegeconverteerd

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.09.20

1

Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10

1

Functie adres

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.15

1

Naam openbare ruimte

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

1

Postcode

08.11.70

1

Woonplaatsnaam

08.11.80

1

Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90

1

Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10

1

Locatiebeschrijving

08.13.10

1

Land waarnaar vertrokken

08.13.20

1

Datum vertrek uit Nederland

08.13.30

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

08.13.40

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

08.13.50

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

08.14.10

1

Land vanwaar ingeschreven

08.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

08.72.10

3

Omschrijving van de aangifte adreshouding

08.75.10

3

Indicatie document

08.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

08.83.20

3

Datum ingang onderzoek

08.83.30

3

Datum einde onderzoek

08.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats

08.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats

 

 

 

58

 

Historie verblijfplaats

58.09.10

1

Gemeente van inschrijving

58.09.20

1

Datum inschrijving in de gemeente

58.10.10

1

Functie adres

58.10.20

1

Gemeentedeel

58.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

1

Straatnaam

58.11.15

1

Naam openbare ruimte

58.11.20

1

Huisnummer

58.11.30

1

Huisletter

58.11.40

1

Huisnummertoevoeging

58.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

1

Postcode

58.11.70

1

Woonplaatsnaam

58.11.80

1

Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90

1

Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10

1

Locatiebeschrijving

58.13.10

1

Land waarnaar vertrokken

58.13.20

1

Datum vertrek uit Nederland

58.13.30

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

58.13.40

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

58.13.50

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

58.14.10

1

Land vanwaar ingeschreven

58.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

58.72.10

3

Omschrijving van de aangifte adreshouding

58.75.10

3

Indicatie document

58.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

58.83.20

3

Datum ingang onderzoek

58.83.30

3

Datum einde onderzoek

58.84.10

3

Indicatie onjuist

58.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats

58.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats

 

 

 

09

 

Kind

09.01.10

1

A-nummer kind

09.01.20

1

Burgerservicenummer kind

09.02.10

1

Voornamen kind

09.02.20

1

Adellijke titel/predikaat kind

09.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

1

Geslachtsnaam kind

09.03.10

1

Geboortedatum kind

09.03.20

1

Geboorteplaats kind

09.03.30

1

Geboorteland kind

09.81.10

3

Registergemeente akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

09.81.20

3

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

09.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over kind aan het document ontleend zijn

09.82.20

3

Datum van de ontlening van de gegevens over kind

09.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kind ontleend zijn

09.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

09.83.20

3

Datum ingang onderzoek

09.83.30

3

Datum einde onderzoek

09.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Kind

09.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Kind

 

 

 

59

 

Historie kind

59.01.10

1

A-nummer kind

59.01.20

1

Burgerservicenummer kind

59.02.10

1

Voornamen kind

59.02.20

1

Adellijke titel/predikaat kind

59.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

59.02.40

1

Geslachtsnaam kind

59.03.10

1

Geboortedatum kind

59.03.20

1

Geboorteplaats kind

59.03.30

1

Geboorteland kind

59.81.10

3

Registergemeente akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

59.81.20

3

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

59.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over kind aan het document ontleend zijn

59.82.20

3

Datum van de ontlening van de gegevens over kind

59.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kind ontleend zijn

59.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

59.83.20

3

Datum ingang onderzoek

59.83.30

3

Datum einde onderzoek

59.84.10

3

Indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde

59.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Kind

59.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Kind

 

 

 

10

 

Verblijfstitel

10.39.10

1

Aanduiding verblijfstitel

10.39.20

1

Datum einde verblijfstitel

10.39.30

1

Ingangsdatum verblijfstitel

10.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

10.83.20

3

Datum ingang onderzoek

10.83.30

3

Datum einde onderzoek

10.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

10.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

 

 

 

60

 

Historie verblijfstitel

60.39.10

1

Aanduiding verblijfstitel

60.39.20

1

Datum einde verblijfstitel

60.39.30

1

Ingangsdatum verblijfstitel

60.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

60.83.20

3

Datum ingang onderzoek

6083.30

3

Datum einde onderzoek

60.84.10

3

Indicatie onjuist

60.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

60.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

 

 

 

11

 

Gezagsverhouding

11.32.10

1

Indicatie gezag minderjarige

11.33.10

1

Indicatie curateleregister

11.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over gezagsverhouding aan het document ontleend zijn

11.82.20

3

Datum van de ontlening van de gegevens over gezagsverhouding

11.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over gezagsverhouding ontleend zijn

11.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

11.83.20

3

Datum ingang onderzoek

11.83.30

3

Datum einde onderzoek

11.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding

11.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding

 

 

 

61

 

Historie gezagsverhouding

61.32.10

1

Indicatie gezag minderjarige

61.33.10

1

Indicatie curateleregister

61.82.10

3

Gemeente waar de gegevens over gezagsverhouding aan het document ontleend zijn

61.82.20

3

Datum van de ontlening van de gegevens over gezagsverhouding

61.82.30

3

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over gezagsverhouding ontleend zijn

61.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

61.83.20

3

Datum ingang onderzoek

61.83.30

3

Datum einde onderzoek

61.84.10

3

Indicatie onjuist

61.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding

61.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding

 

 

 

12

 

Reisdocument

12.35.10

2

Soort Nederlands reisdocument

12.35.20

2

Nummer Nederlands reisdocument

12.35.30

2

Datum uitgifte Nederlands reisdocument

12.35.40

2

Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument

12.35.50

2

Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

12.35.60

2

Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

12.35.70

2

Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

12.35.80

2

Lengte houder

12.36.10

2

Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument

12.37.10

2

Aanduiding bezit buitenlands reisdocument

12.82.10

2

Gemeente waar het paspoortdossier zich bevindt

12.82.20

2

Datum van opname in het paspoortdossier

12.82.30

2

Beschrijving dossier waarin de aanvullende paspoortgegevens zich bevinden

12.83.10

2

Aanduiding gegevens in onderzoek

12.83.20

2

Datum ingang onderzoek

12.83.30

2

Datum einde onderzoek

12.85.10

2

Datum van ingang geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Reisdocument

12.86.10

2

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Reisdocument

 

 

 

13

 

Kiesrecht

13.31.10

2

Aanduiding Europees kiesrecht

13.31.20

2

Datum verzoek of mededeling Europees kiesrecht

13.31.30

2

Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht

13.38.10

2

Aanduiding uitgesloten kiesrecht

13.38.20

2

Einddatum uitsluiting kiesrecht

13.82.10

2

Gemeente waar de gegevens over kiesrecht aan het document ontleend zijn

13.82.20

2

Datum van de ontlening van de gegevens over kiesrecht

13.82.30

2

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kiesrecht ontleend zijn

 

 

 

14

 

Afnemersindicatie persoonslijst

14.40.10

3

Afnemersindicatie

14.85.10

3

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Afnemersindicatie persoonslijst

 

 

 

64

 

Historie afnemersindicatie persoonslijst

64.40.10

3

Afnemersindicatie

64.85.10

3

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Afnemersindicatie persoonslijst

 

 

 

 

 

 

15

 

Aantekening

15.42.10

3

Aantekening

 

 

 

21

 

Verwijzing

21.01.10

4

A-nummer uitgeschreven persoon

21.01.20

4

Burgerservicenummer uitgeschreven persoon

21.02.10

4

Voornamen uitgeschreven persoon

21.02.20

4

Adellijke titel/predikaat uitgeschreven persoon

21.02.30

4

Voorvoegsel geslachtsnaam uitgeschreven persoon

21.02.40

4

Geslachtsnaam uitgeschreven persoon

21.03.10

4

Geboortedatum uitgeschreven persoon

21.03.20

4

Geboorteplaats uitgeschreven persoon

21.03.30

4

Geboorteland uitgeschreven persoon

21.09.10

4

Gemeente waarheen uitgeschreven of waaraan toevallige geboorte is gemeld

21.09.20

4

Datum uitschrijving

21.11.10

4

Straatnaam

21.11.15

1

Naam openbare ruimte

21.11.20

4

Huisnummer

21.11.30

4

Huisletter

21.11.40

4

Huisnummertoevoeging

21.11.50

4

Aanduiding bij huisnummer

21.11.60

4

Postcode

21.11.70

1

Woonplaatsnaam

21.11.80

1

Identificatiecode verblijfplaats

21.11.90

1

Identificatiecode nummeraanduiding

21.12.10

4

Locatiebeschrijving

21.70.10

3

Indicatie geheim verwijsgegevens

21.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

21.83.20

3

Datum ingang onderzoek

21.83.30

3

Datum einde onderzoek

21.85.10

4

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verwijzing

21.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verwijzing

 

 

 

71

 

Historie verwijzing

71.01.10

4

A-nummer uitgeschreven persoon

71.01.20

4

Burgerservicenummer uitgeschreven persoon

71.02.10

4

Voornamen uitgeschreven persoon

71.02.20

4

Adellijke titel/predikaat uitgeschreven persoon

71.02.30

4

Voorvoegsel geslachtsnaam uitgeschreven persoon

71.02.40

4

Geslachtsnaam uitgeschreven persoon

71.03.10

4

Geboortedatum uitgeschreven persoon

71.03.20

4

Geboorteplaats uitgeschreven persoon

71.03.30

4

Geboorteland uitgeschreven persoon

71.09.10

4

Gemeente waarheen uitgeschreven of waaraan toevallige geboorte is gemeld

71.09.20

4

Datum uitschrijving

71.11.10

4

Straatnaam

71.11.15

1

Naam openbare ruimte

71.11.20

4

Huisnummer

71.11.30

4

Huisletter

71.11.40

4

Huisnummertoevoeging

71.11.50

4

Aanduiding bij huisnummer

71.11.60

4

Postcode

71.11.70

1

Woonplaatsnaam

71.11.80

1

Identificatiecode verblijfplaats

71.11.90

1

Identificatiecode nummeraanduiding

71.12.10

4

Locatiebeschrijving

71.70.10

3

Indicatie geheimverwijsgegevens

71.83.10

3

Aanduiding gegevens in onderzoek

71.83.20

3

Datum ingang onderzoek

71.83.30

3

Datum einde onderzoek

71.84.10

3

Indicatie onjuist

71.85.10

4

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verwijzing

71.86.10

3

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verwijzing

Afdeling Ruimtelijk beleid

Wettelijke taken (uitvoering van)

Wet ruimtelijke ordening

Woningwet

Huisvestingswet

Wet milieubeheer

Wegenverkeerswet

Grondexploitatiewet

Omgevingsvergunning (na invoering)

Gegevensset

01

 

Persoon

01.01.10

1

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

 

 

 

02

 

Ouder1

02.01.10

1

A-nummer ouder1

02.01.20

1

Burgerservicenummer ouder1

02.02.10

1

Voornamen ouder1

02.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

1

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

1

Geboortedatum ouder1

 

 

 

03

 

Ouder2

03.01.10

1

A-nummer ouder2

03.01.20

1

Burgerservicenummer ouder2

03.02.10

1

Voornamen ouder2

03.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

1

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

1

Geboortedatum ouder2

 

 

 

04

 

Nationaliteit

04.05.10

1

Nationaliteit

04.65.10

1

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 

 

05

 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.01.10

1

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

1

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

1

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

1

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.70.10

3

Indicatie geheim

 

 

 

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

1

Postcode

08.12.10

1

Locatiebeschrijving

08.13.10

1

Land waarnaar vertrokken

08.13.20

1

Datum vertrek uit Nederland

08.13.30

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

08.13.40

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

08.13.50

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

08.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

 

 

 

58

 

Historie verblijfplaats

58.09.10

1

Gemeente van inschrijving

58.10.20

1

Gemeentedeel

58.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

1

Straatnaam

58.11.20

1

Huisnummer

58.11.30

1

Huisletter

58.11.40

1

Huisnummertoevoeging

58.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

1

Postcode

58.12.10

1

Locatiebeschrijving

 

 

 

09

 

Kind

09.01.10

1

A-nummer kind

09.01.20

1

Burgerservicenummer kind

09.02.10

1

Voornamen kind

09.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

1

Geslachtsnaam kind

09.03.10

1

Geboortedatum kind

 

 

 

10

 

Verblijfstitel

10.39.10

1

Aanduiding verblijfstitel

10.39.20

1

Datum einde verblijfstitel

10.39.30

1

Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

 

 

 

60

 

Historie verblijfstitel

60.39.10

1

Aanduiding verblijfstitel

60.39.20

1

Datum einde verblijfstitel

60.39.30

1

Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

 

 

 

11

 

Gezagsverhouding

11.32.10

1

Indicatie gezag minderjarige

11.33.10

1

Indicatie curateleregister

Afdeling Sociale zaken

Wettelijke taken (uitvoering van)

Wet werk en bijstand

Wet inburgering

Wet maatschappelijke ondersteuning

Sociale werkvoorziening

Gehandicaptenparkeerkaart

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Wet op de lijkbezorging

Wet investering jongeren

Inkomensvoorziening voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Inkomensvoorziening voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen

Bijstandbesluit zelfstandigen

Gegevensset

01

 

Persoon

01.01.10

1

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

 

 

 

02

 

Ouder1

02.01.10

1

A-nummer ouder1

02.01.20

1

Burgerservicenummer ouder1

02.02.10

1

Voornamen ouder1

02.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

1

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

1

Geboortedatum ouder1

 

 

 

03

 

Ouder2

03.01.10

1

A-nummer ouder2

03.01.20

1

Burgerservicenummer ouder2

03.02.10

1

Voornamen ouder2

03.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

1

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

1

Geboortedatum ouder2

 

 

 

04

 

Nationaliteit

04.05.10

1

Nationaliteit

04.65.10

1

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 

 

05

 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.01.10

1

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

1

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

1

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

1

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.70.10

3

Indicatie geheim

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.09.20

1

Datum inschrijving in de gemeente

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

1

Postcode

08.12.10

1

Locatiebeschrijving

08.13.10

1

Land waarnaar vertrokken

08.13.20

1

Datum vertrek uit Nederland

08.13.30

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

08.13.40

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

08.13.50

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

08.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

 

 

 

58

 

Historie verblijfplaats

58.09.10

1

Gemeente van inschrijving

58.09.20

1

Datum inschrijving in de gemeente

58.10.20

1

Gemeentedeel

58.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

1

Straatnaam

58.11.20

1

Huisnummer

58.11.30

1

Huisletter

58.11.40

1

Huisnummertoevoeging

58.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

1

Postcode

58.12.10

1

Locatiebeschrijving

 

 

 

09

 

Kind

09.01.10

1

A-nummer kind

09.01.20

1

Burgerservicenummer kind

09.02.10

1

Voornamen kind

09.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

1

Geslachtsnaam kind

09.03.10

1

Geboortedatum kind

 

 

 

10

 

Verblijfstitel

10.39.10

1

Aanduiding verblijfstitel

10.39.20

1

Datum einde verblijfstitel

10.39.30

1

Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

 

 

 

60

 

Historie verblijfstitel

60.39.10

1

Aanduiding verblijfstitel

60.39.20

1

Datum einde verblijfstitel

60.39.30

1

Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10

1

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

 

 

 

11

 

Gezagsverhouding

11.32.10

1

Indicatie gezag minderjarige

11.33.10

1

Indicatie curateleregister

 

 

 

12

 

Reisdocument

12.35.10

2

Soort Nederlands reisdocument

12.35.20

2

Nummer Nederlands reisdocument

12.35.30

2

Datum uitgifte Nederlands reisdocument

12.35.40

2

Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument

12.35.50

2

Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

12.35.60

2

Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

12.35.70

2

Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

12.35.80

2

Lengte houder

12.37.10

2

Aanduiding bezit buitenlands reisdocument

Afdeling Uitvoering openbare ruimte

(Wettelijke) taken (uitvoering van)

Inzameling huishoudelijk afval en ontheffingen

Klachten- en schadeafhandeling openbare ruimte

Rioolvergunning

Kapvergunning (backup)

Omgevingsvergunning (na invoering)

Wet op de lijkbezorging (begraafplaatsadministratie)

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren

 

Omdat de uitvoering van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren en van de begraafplaatsadministratie volledig door anderen wordt uitgevoerd dan de overige taken, wordt hier voor de gegevensset onderscheid gemaakt tussen de drie categorieën.

Gegevensset buitengewoon opsporingsambtenaren

01

 

Persoon

01.01.10

1

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

 

 

 

05

 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.70.10

3

Indicatie geheim

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

1

Postcode

08.12.10

1

Locatiebeschrijving

08.13.20

1

Datum vertrek uit Nederland

08.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

 

 

 

58

 

Historie verblijfplaats

58.09.10

1

Gemeente van inschrijving

58.10.20

1

Gemeentedeel

58.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

1

Straatnaam

58.11.20

1

Huisnummer

58.11.30

1

Huisletter

58.11.40

1

Huisnummertoevoeging

58.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

1

Postcode

58.12.10

1

Locatiebeschrijving

 

 

 

Gegevensset begraafplaatsadministratie

 

 

 

 

 

01

 

Persoon

01.01.10

1

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

 

 

 

02

 

Ouder1

02.01.10

1

A-nummer ouder1

02.01.20

1

Burgerservicenummer ouder1

02.02.10

1

Voornamen ouder1

02.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

1

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

1

Geboortedatum ouder1

 

 

 

03

 

Ouder2

03.01.10

1

A-nummer ouder2

03.01.20

1

Burgerservicenummer ouder2

03.02.10

1

Voornamen ouder2

03.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

1

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

1

Geboortedatum ouder2

 

 

 

04

 

Nationaliteit

04.05.10

1

Nationaliteit

04.65.10

1

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 

 

05

 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.01.10

1

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

1

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

1

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

1

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.70.10

3

Indicatie geheim

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

1

Postcode

08.12.10

1

Locatiebeschrijving

08.13.10

1

Land waarnaar vertrokken

08.13.20

1

Datum vertrek uit Nederland

08.13.30

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 1

08.13.40

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 2

08.13.50

1

Adres buitenland waarnaar vertrokken 3

08.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

 

 

 

58

 

Historie verblijfplaats

58.09.10

1

Gemeente van inschrijving

58.10.20

1

Gemeentedeel

58.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

1

Straatnaam

58.11.20

1

Huisnummer

58.11.30

1

Huisletter

58.11.40

1

Huisnummertoevoeging

58.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

1

Postcode

58.12.10

1

Locatiebeschrijving

 

 

 

09

 

Kind

09.01.10

1

A-nummer kind

09.01.20

1

Burgerservicenummer kind

09.02.10

1

Voornamen kind

09.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

1

Geslachtsnaam kind

09.03.10

1

Geboortedatum kind

 

 

 

Gegevensset overige taken

 

 

 

 

 

01

 

Persoon

01.01.10

1

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

 

 

 

05

 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.70.10

3

Indicatie geheim

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

1

Postcode

08.12.10

1

Locatiebeschrijving

08.13.20

1

Datum vertrek uit Nederland

08.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

 

 

 

58

 

Historie verblijfplaats

58.09.10

1

Gemeente van inschrijving

58.10.20

1

Gemeentedeel

58.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

1

Straatnaam

58.11.20

1

Huisnummer

58.11.30

1

Huisletter

58.11.40

1

Huisnummertoevoeging

58.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

1

Postcode

58.12.10

1

Locatiebeschrijving

Afdeling Voorbereiding openbare ruimte

Wettelijke taken (uitvoering van)

Wet ruimtelijke ordening

Kapvergunning

Omgevingsvergunning (na invoering)

Gegevensset

01

 

Persoon

01.01.10

1

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

 

 

 

05

 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.70.10

3

Indicatie geheim

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

1

Postcode

08.12.10

1

Locatiebeschrijving

08.13.20

1

Datum vertrek uit Nederland

08.14.20

1

Datum vestiging in Nederland

 

 

 

58

 

Historie verblijfplaats

58.09.10

1

Gemeente van inschrijving

58.10.20

1

Gemeentedeel

58.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

1

Straatnaam

58.11.20

1

Huisnummer

58.11.30

1

Huisletter

58.11.40

1

Huisnummertoevoeging

58.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

1

Postcode

58.12.10

1

Locatiebeschrijving

Afdeling Welzijn

Wettelijke taken (uitvoering van)

Leerplicht

Wet maatschappelijke ondersteuning (Loket)

Leerlingenvervoer

Subsidieverstrekking

Nazorg ex-gedetineerden

Gegevensset

01

 

Persoon

01.01.10

1

A-nummer persoon

01.01.20

1

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

1

Voornamen persoon

01.02.20

1

Adellijke titel/predikaat persoon

01.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

1

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

1

Geboortedatum persoon

01.04.10

1

Geslachtsaanduiding

01.61.10

1

Aanduiding naamgebruik

 

 

 

02

 

Ouder1

02.01.10

1

A-nummer ouder1

02.01.20

1

Burgerservicenummer ouder1

02.02.10

1

Voornamen ouder1

02.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

1

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

1

Geboortedatum ouder1

 

 

 

03

 

Ouder2

03.01.10

1

A-nummer ouder2

03.01.20

1

Burgerservicenummer ouder2

03.02.10

1

Voornamen ouder2

03.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

1

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

1

Geboortedatum ouder2

 

 

 

05

 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.02.30

1

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

1

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

1

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

1

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

06

 

Overlijden

06.08.10

1

Datum overlijden

 

 

 

07

 

Inschrijving

07.70.10

3

Indicatie geheim

 

 

 

08

 

Verblijfplaats

08.09.10

1

Gemeente van inschrijving

08.10.20

1

Gemeentedeel

08.10.30

1

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

1

Straatnaam

08.11.20

1

Huisnummer

08.11.30

1

Huisletter

08.11.40

1

Huisnummertoevoeging

08.11.50

1

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60