Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Bodemkwaliteitskaart gemeente Oldebroek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBodemkwaliteitskaart gemeente Oldebroek
CiteertitelBodemkwaliteitskaart gemeente Oldebroek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage2_Ontgravingskaart_bovengrond.pdf Bijlage5_Toepassingenkaart_bovengrond 4690467_10015D.pdf Gebruik bodemkwaliteitskaart bij grondverzet.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

beleidsregel,

registratienummer 75323

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit Bodemkwaliteit

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2011nieuwe regeling

01-02-2011

Huis aan huis 29 maart 2011

Onbekend.

Tekst van de regeling