Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Instellingsbesluit warenmarkten Vlaardingen woensdagmarkt en zaterdagmarkt 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit warenmarkten Vlaardingen woensdagmarkt en zaterdagmarkt 2010
CiteertitelInstellingsbesluit warenmarkten Vlaardingen woensdagmarkt en zaterdagmarkt 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-201303-01-2013intrekking

18-12-2012

Gemeenteblad 2013-02, 02-01-2013

565383
09-06-201003-01-2013nieuwe regeling

01-06-2010

Gemeenteblad 2010, 34, 09-06-2010

VLD/2010/14084

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit warenmarkten Vlaardingen woensdagmarkt en zaterdagmarkt 2010

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen; overwegende dat na afronding van de herinrichtingwerkzaamheden op het Veerplein de dagen, tijden en locatie voor de woensdagmarkt en de zaterdagmarkt dienen te worden vastgesteld; gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef, onder h, van de Gemeentewet;   BESLUIT:

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2010.

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen De secretaris,       De burgemeester,

Ir. C. Kruyt               mr. T.P.J. Bruinsma