Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Nota verbonden partijen 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota verbonden partijen 2006
CiteertitelNota verbonden partijen 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht
Externe bijlagenexb-2016-34832 Nota verbonden partijen 2006 exb-2016-34834 Bijlage bij Nota verbonden partijen 2006

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Financiële verordening Kampen, art. 21

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2006Onbekend

28-09-2006

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota verbonden partijen 2006